Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Marta Strupińska
Data: 13-07-2015 r.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłącza z podstawy wymiaru składek m.in. świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko świadczeń wypłacanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obejmuje kwoty nieprzekraczające rocznie kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS określonej w ustawie.

W przypadku pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy odpis podstawowy wynosi aktualnie 1.093,93 zł, w przypadku pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych odpis ten wynosi 1.458,57 zł, a w przypadku pracowników młodocianych odpowiednio:

 
  • 145,86 zł – w pierwszym roku nauki,
  • 175,03 zł – w drugim roku nauki,
  • 204,20 zł – w trzecim roku nauki.

Przywołany przepis ustawy o ZFŚS wyjaśnia, że wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS –  odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Jednocześnie też informuje, że w przypadku pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie – poza pracownikami młodocianymi – wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do obowiązującego ich wymiaru czasu pracy, i tylko takie kwoty wyłączone są z oskładkowania.

Tabela. Przykładowe stawki świadczenia urlopowego dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat obowiązujące w 2015 r.

Wymiar czasu pracy

Przysługująca kwota

Zatrudnieni w normalnych warunkach pracy

½ etatu

546,97 zł

¼ etatu

273,48 zł

¾ etatu

820,45 zł

Wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

½ etatu

729,29 zł

¼ etatu

364,64 zł

¾ etatu

1.093,93 zł

Z pytania wynika, że świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom niepełnoetatowym nie były proporcjonalnie pomniejszane. Stąd też decyzja kontrolującego nakazująca wsteczne naliczenie składek. Składki te nie powinny jednak być liczone od pełnej kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych, a jedynie od różnicy między świadczeniem wypłaconym, a świadczeniem faktycznie przysługującym danemu pracownikowi zgodnie z ustawą o ZFŚS (pomniejszonym odpowiednio do wymiaru czasu pracy).

Marta Strupińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37527 )
Array ( [docId] => 37527 )