Wszystkie artykuły

  Świadczenia ZUS 24.04.2022
  Opiekun tymczasowy także może liczyć na zasiłek opiekuńczy
  Instytucja opiekuna tymczasowego jest nowa w naszym prawie i pojawiła się w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Opiekun tymczasowy może liczyć również na wsparcie z ZUS w postaci zasiłku opiekuńczego. O opiece tymczasowej decyduje sąd opiekuńczy. Opiekunem tymczasowym jest osoba, która sprawuje pieczę nad dzieckiem posiadającym obywatelstwo Ukraińskie, które przybyło do Polski ...

  Świadczenia ZUS 24.04.2022
  Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa - komentarz ZUS
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia zasady ustalania i wypłaty określonych zasiłków. W jaki sposób udokumentować prawo do zasiłków? Zasady ustalania prawa do zasiłku, jego wysokość oraz zasady wypłaty są określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dotyczy ona osób ubezpieczonych - a te zagadnienia reguluje ...

  Świadczenia ZUS 20.04.2022
  Świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy - wypłaty od maja
  Wypłaty świadczenia 500+ dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi przybyli na teren Polski, zostaną zrealizowane już w maju. Poinformował o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoim portalu. Tzw. 500+ to skrócona nazwa świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+. Aby otrzymać świadczenie, uchodźcy powinni złożyć wniosek. Zgodnie z informacjami ZUS, ...

  Świadczenia ZUS 08.04.2022
  Wyliczenie okresu zasiłkowego – porównanie 2021 i 2022 r.
  Prawidłowe wyliczenie okresu zasiłkowego determinuje czas wypłaty zasiłku chorobowego. Jak prawidłowo liczyć okres zasiłkowy w 2022 r.? Jakie zasady stosować w przypadku okresów rozpoczętych jeszcze w 2021 r.? Przedstawiamy porównanie nowych zasad naliczania zasiłku chorobowego z tymi obowiązującymi do końca 2021 r. Okres zasiłkowy to dni, podczas których ubezpieczonemu przysługuje ...

  Świadczenia ZUS 02.04.2022
  "500+" -Kiedy świadczenie wychowawcze jest nienależne?
  Wojewódzki Sąd Apelacyjny musiał odpowiedzieć na pytanie, kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem wychowawczym. Czy faktyczne pozostawanie dziecka pod opieką i na utrzymaniu rodzica jest wystarczającą przesłanką do otrzymania świadczenia? Sprawa komplikuje się, kiedy inny sąd w orzeczeniu określił, że dziecko powinno jednak przebywać gdzie indziej. I jak ma się do tego sposób wykorzystania ...

  Świadczenia ZUS 26.03.2022
  Co dalej z rentą uczniowską?
  Osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły złożyć wniosek o jej zmianę. ZUS może przyznać im prawo do renty socjalnej. Od tego momentu prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z mocy prawa. Nowe regulacje dotyczące rent uczniowskich wprowadza proponowany art. 12d ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z jego proponowanym brzmieniem, osoby uprawnione do renty uczniowskiej bądź ich przedstawiciel ...

  Świadczenia ZUS 26.03.2022
  Zmiana przepisów COVID-owych.
  Poznaliśmy już projekt ustawy zmieniający specustawę covidową. Niektóre rozwiązania, które sprawdziły się w czasie pandemii zostają w naszym porządku prawnym - co dotyczy pewnych proceduralnych uproszczeń związanych z pracą ZUS. Inne - jako już zbyteczne zostają usunięte. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19W 2022 r. nie przewidziano w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków ...

  Świadczenia ZUS 22.03.2022
  Od 1 kwietnia ruszają wnioski o tzw. żłobkowe
  Tzw. żłobkowe, czyli dofinansowanie do opieki nad dzieckiem m.in w żłobku, to nowe świadczenie. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 r.  Przewidziano jedynie drogę elektroniczną. Choć wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 r., prawodawca przewidział wyrównanie obejmujące także okres między 1 stycznia a 1 kwietnia. Czym jest żłobkowe?Dzięki ...

  Świadczenia ZUS 17.03.2022
  Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnił, że obywatele korzystający ze Specustawy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i chcą pozostać w Polsce, będą mogli liczyć na wsparcie finansowe. Ważne: Wnioski o wypłatę świadczeń rodzinnych można składać jedynie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  Aby to zrobić będzie potrzebny PESEL zarówno ...

  Świadczenia ZUS 14.03.2022
  Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 r. - projekt zmian przepisów
  Moment powstania niepełnosprawności nie będzie już przesądzał o tym, czy opiekun może ubiegać się o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego czy nie. Będzie ono dostępne dla wszystkich, którzy ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną, nie mogą pracować. W marcu 2022 r. pojawił się projekt zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zaproponowano całkowite zniesienie specjalnego ...