Wypłata premii za właściwy okres w przerwie między pobieraniem zasiłków

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 03-10-2014 r.

Jeżeli składnik wynagrodzenia podlegający uwzględnieniu w podstawie wymiaru przysługuje pracownikowi, ale nie został jeszcze wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków, to do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się ten wypłacony za okres poprzedni. W tej sytuacji nie przelicza się podstawy wymiaru wypłacanego pracownikowi zasiłku, gdy zostanie wypłacony ten składnik wynagrodzenia za właściwy okres.

Zasada ta często jest stosowana do premii kwartalnych, rocznych, a nawet miesięcznych, które wypłacane są zazwyczaj z pewnym opóźnieniem i nie zawsze jest możliwe przyjęcie do podstawy wymiaru premii za właściwy okres, ponieważ jeszcze nie została naliczona i wypłacona. Aby nie wstrzymywać obliczenia i wypłaty zasiłku, ustawa chorobowa daje możliwość uwzględnienia w miejsce niewypłaconej, choć przysługującej pracownikowi premii, kwoty premii wypłaconej za poprzedni okres.

Pracodawcy często mają jednak wątpliwości, jak postąpić przy ustalaniu podstawy wymiaru następujących po sobie zasiłków po przerwie krótszej niż 3 miesiące, jeżeli w okresie tej przerwy zostanie wypłacona premia za właściwy okres. Wiadomo, że przy wystąpieniu takiej przerwy, podstawy wymiaru zasiłku przysługującego po przerwie nie ustala się ponownie. Jasne jest, że podstawa wymiaru ustalana jest z tego samego okresu co podstawa wymiaru poprzedniego zasiłku, ale powstaje pytanie, czy nie powinno się w niej uwzględnić wypłaconej w przerwie między zasiłkami premii, skoro jest to premia za właściwy okres, a wyłączyć z podstawy wymiaru przyjętą na jej miejsce premię za poprzedni okres. Tak nie należy postępować. W takim przypadku wypłata premii nie powoduje konieczności ponownego ustalenia podstawy wymiaru. W razie kolejnego zasiłku bez przerwy lub po przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się ponownie, a zatem pozostaje w niej premia przyjęta za okres poprzedni.

Przykład:

Pracownikowi przysługuje:

  • od 1 kwietnia do 3 maja (33 dni) – wynagrodzenie chorobowe,

  • od 10 do 15 lipca – zasiłek chorobowy,

  • od 1 do 5 września – zasiłek opiekuńczy.

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i premia kwartalna. Uwzględnia się ją w podstawie wymiaru w wysokości stanowiącej 1/12 sumy kwot premii wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Do czasu sporządzenia listy wypłat wynagrodzenia chorobowego nie wypłacono jeszcze premii za I kwartał roku bieżącego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od kwietnia roku ubiegłego do marca roku bieżącego oraz 1/12 sumy premii kwartalnych za II, III kwartał oraz premii za IV kwartał w podwójnej wysokości.

Premia za I kwartał została wypłacona 15 maja. Nie jest to jednak powód do uwzględnienia jej w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego ani zasiłku opiekuńczego. Przerwa miedzy okresami pobierania zasiłków jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. A zatem podstawy wymiaru nie ustala się ponownie. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego także stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od kwietnia roku ubiegłego do marca roku bieżącego oraz 1/12 sumy premii kwartalnych za II, III kwartał oraz premii za IV kwartał w podwójnej wysokości.

Anna Michalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35802 )
Array ( [docId] => 35802 )