Zanim ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 19-08-2013 r.

Czas po zakończeniu okresu zasiłkowego, gdy pracownik czeka na decyzję ZUS w sprawie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, powinien być przez pracodawcę traktowany jako okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

W sytuacji gdy ZUS przyzna pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne, będzie ono przysługiwało od pierwszego dnia po zakończeniu okresu zasiłkowego. Natomiast czas po zakończeniu okresu zasiłkowego, gdy pracownik czeka na decyzję ZUS w sprawie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, powinien być przez pracodawcę traktowany jako okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia.

Po uzyskaniu przez pracownika prawa do świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca rozliczy je w raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym to świadczenie zostanie wypłacone. Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego oznacza korektę dokumentów przekazanych za wcześniejszy miesiąc lub miesiące po przyznaniu.

 

Przykład:

Pracownik Witold K. w czerwcu 2013 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu otrzymał zasiłek chorobowy za okres od 1 do 4 czerwca w wysokości 400 zł. Dzień 4 czerwca był dla niego ostatnim dniem zasiłkowym.

W lipcu 2013 roku pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne i w tym miesiącu otrzymał wypłatę tego świadczenia w wysokości 5.400 zł za okres od 5 czerwca do 31 lipca 2013 r.

W takiej sytuacji za lipiec płatnik powinien złożyć raport ZUS RSA z kodem ubezpieczenia 01 10 XX, w którym wykaże okres 5.06.–31.07.2013, liczbę dni zasiłkowych i liczbę wypłat – 2 (wypłata za dwa miesiące), kwotę 5.400 zł i kod świadczenia przerwy – 321 (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego). W związku z przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego płatnik powinien złożyć korektę dokumentów za czerwiec i w raporcie ZUS RSA z identyfikatorem 02.06.2012 (jeżeli wcześniej nie korygował tego miesiąca) wykazać takie same informacje jak w raporcie pierwszorazowym, tj. okres 1–4.06.2013, liczbę dni zasiłkowych – 4, kwotę 400 zł i kod świadczenia przerwy – 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego).

Za czerwiec płatnik nie musiał składać wycofującego raportu ZUS RSA z kodem świadczenia przerwy – 151. Raport ten zostanie wycofany zgodnie z zasadą, że raport z kolejnym identyfikatorem 02, złożony z kodem świadczenia przerwy – 313, „przykryje” raport świadczeniowy z niższym identyfikatorem. Oczywiście oprócz złożenia w trybie korekty raportu ZUS RSA konieczne jest złożenie w trybie korekty deklaracji ZUS DRA.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32927 )
Array ( [docId] => 32927 )