Zasiłek chorobowy a zakwaterowanie podczas oddelegowania

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 30-05-2017 r.

Pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech można sfinansować koszty zakwaterowania. Wartość tego świadczenia stanowi dla zatrudnionych przychód i wchodzi do podstawy składek zusowskich. Powinno ono być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego.

W przypadku osób pracujących za granicą nie mają zastosowania zasady dotyczące wyłączania z podstawy świadczeń chorobowych należności, które są przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika, na których przyznanie i wypłatę okres pobierania zasiłku lub wynagrodzenia za chorobę nie wpływa.

 

Do podstawy świadczeń chorobowych wliczamy zasadniczo wynagrodzenie osiągnięte za:

  • 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do świadczenia chorobowego lub
  • pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, gdy trwało ono krócej niż rok.

Do ustalenia bazy obliczeniowej zasiłku lub wynagrodzenia wypłacanych w razie niedyspozycji zdrowotnej należy przyjmować przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Co ważne, przy budowaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę za granicą nie wyłącza się składników wynagrodzenia (nagród, premii, dodatków), które przysługują za okresy pobierania tych świadczeń. Dotyczy to także oskładkowanych świadczeń pozapłacowych. W przedmiotowej podstawie uwzględnia się więc wszystkie elementy przychodu stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Potwierdzenie tego znajdujemy w ust. 327 komentarza ZUS do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (udostępnionym na stronie www. zus.pl).

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40429 )
Array ( [docId] => 40429 )