16 godzin czy 2 dni opieki nad dzieckiem – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 13-12-2015 r.

Od 2016 roku pracownicy mogą decydować o tym, czy ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat zamierzają korzystać w wymiarze 2 dni czy też 16 godzin. Dzięki temu zyskują wiele większą swobodę w korzystaniu z tego uprawnienia niż do tej pory. Po zmianach wolne na dziecko może obejmować tylko część dnia, co w wielu przypadkach jest wystarczające.

Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie to w dalszym ciągu pozostanie odpłatne, z tym że stosownie do wyboru pracownika będzie można je wykorzystać w dniach albo w godzinach.

Pracownicy powinni przeanalizować, która opcja będzie dla nich korzystniejsza. Kwestię tę powinni szczególnie przemyśleć przykładowo osoby zatrudnione w równoważnym systemie czasu pracy. Obecnie niezależnie od tego, czy wnioskują oni o wolny dzień z zaplanowaną 4-godzinną czy 12-godzinną pracą, ich pulę opieki na dziecko pomniejsza się o 1 dzień. W ich przypadku bardziej opłacalne może być korzystanie ze zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym. Składając wnioski na opiekę w godzinach wyłącznie na dni, w których mają pracować tylko przez 4 godziny, będą mogli skorzystać w roku w sumie z 4 dni wolnego (4 × 4 godz. = 16 godz.). Choć nie zawsze tak będzie. Przy pracownikach, dla których dniówki wynoszą dłużej niż 8 godzin, korzystniejsze będzie wykorzystanie zwolnienia od pracy w przeliczeniu na dni.

Przykład:

Wynagrodzenie za wolne na dziecko dla niepełnoetatowca

Pracownica pracująca na 3/4 etatu skorzysta w styczniu 2016 roku na podstawie art. 188 Kodeksu pracy z 5 godzin zwolnienia na dziecko do lat 14 (była to jej jedyna nieobecność w styczniu). Na jej pensję składa się wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną w kwocie 1900 zł, stałego dodatku funkcyjnego w wysokości 300 zł oraz zmiennej premii regulaminowej, która w styczniu wyniosła 310 zł. Dodatkowo pracownica w styczniu wypracowała 4 nadgodziny, za które należało się jej wynagrodzenie w kwocie 110,53 zł.

Wynagrodzenie za opiekę nad dzieckiem ze składników zmiennych w analizowanym przypadku powinno się obliczyć następująco:

  • (310 zł premii + 110,53 zł wynagrodzenia za nadgodziny) : (114 godz. czasu do przepracowania w styczniu przy 3/4 etatu + 4 godz. nadliczbowe – 5 godz. zwolnienia od pracy) = 420,53 zł : 113 godz. = 3,72 zł;
  • 3,72 zł × 5 godz. = 18,60 zł.

Łączne wynagrodzenie styczniowe w przedstawionej sytuacji wyniesie, zgodnie z wyliczeniem: 1.900 zł + 300 zł + 310 zł + 110,53 zł + 18,60 zł = 2.639,13 zł.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38253 )
Array ( [docId] => 38253 )