Dofinansowanie pracownikowi studiów nie jest wolne od podatku

Data: 21-07-2014 r.

Zwolnieniem od podatku objęto wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Nie dotyczy to jednak wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Chodzi tu o świadczenia przyznane pracownikom na podstawie przepisów art. 1031–1036 kp.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas tego urlopu oraz zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Poza tymi świadczeniami pracodawca może, ale nie musi, przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Zwolnione od podatku będą w tym przypadku przyznane pracownikowi dofinansowanie kosztów kształcenia. Ze zwolnienia wyłączono jednak wynagrodzenie otrzymywane za wspomniany czas zwolnienia i urlopu.

Pracodawca ma pełną swobodę w uznaniu, czy celowe jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika. Wiąże się to bowiem z określonymi obowiązkami i kosztami po stronie pracodawcy. Jedynym szkoleniem, na które pracodawca musi skierować pracownika (na swój koszt i w czasie pracy pracownika), jest szkolenie z zakresu BHP (patrz: pismo MPiPS z 25 sierpnia 2011 r., nr SPS-023-23897/11).

 

Może się zdarzyć, że pracodawca zdecyduje się dofinansować koszty kształcenia pracownikowi podejmującemu naukę z własnej inicjatywy. W takim przypadku wartość tego świadczenia jest przychodem ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu. Zdaniem organów podatkowych, zwolnienie od podatku nie ma tu zastosowania nawet, jeśli pracodawca zawrze z pracownikiem umowę o dofinansowanie (patrz: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 marca 2014 r., IPPB4/415-809/13-4/JK).

Dla celu zwolnienia od podatku istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika. Dotyczy to także sytuacji, gdy pracodawca np. planuje awans pracownika lub zamierza zaproponować mu inne warunki pracy, jak choćby pracę na innym stanowisku, ze względu na zmianę profilu działalności firmy.

A zatem kwota dofinansowania kosztów kształcenia pracownika na kierunku niezgodnym z charakterem wykonywanej pracy, który zdobywa wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy, nie jest objęta zwolnieniem od podatku.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35386 )
Array ( [docId] => 35386 )