Godziny nadliczbowe źle zapłacone – korekty wynagrodzenia

Autor: Aldona Salamon
Data: 24-10-2016 r.

Utrwalona praktyka, poparta stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy wskazuje, że nadgodziny różnią się między sobą zasadami rekompensaty i terminem ich opłacenia. Przekroczenia dobowe rozlicza się bowiem po każdym miesiącu, a średniotygodniowe na zakończenie okresu rozliczeniowego, ponieważ dopiero wówczas możliwe jest ich stwierdzenie i rekompensata.

Pracodawcy rozliczają dwa rodzaje godzin nadliczbowych. Są to nadgodziny dobowe, wynikające z wykonywania pracy:

 
  • ponad 8-godzinną (co do zasady) normę dobową albo
  • ponad zaplanowany w harmonogramie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy w danej dniówce (w przypadku pracownika objętego np. równoważnym systemem czasu pracy) oraz nadgodziny średniotygodniowe.

Sytuacja jest skomplikowana, gdy – zgodnie z harmonogramem – w kolejnym dniu pracownik powinien rozpocząć pracę później niż w poprzednim, a niezależnie od zaplanowanego czasu pracy zostanie wezwany przez pracodawcę do rozpoczęcia pracy wcześniej, niż przewiduje harmonogram (po zakończeniu poprzedniej doby pracowniczej, a przed rozpoczęciem kolejnej). Dojdzie wówczas do wykonywania pracy pomiędzy dobami pracowniczymi. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku opisanym w poniższym tekście w dniu 28 października. Ponadto może się zdarzyć, że po dniu wolnym od pracy pracownik rozpocznie pracę wcześniej niż wynika to z zaplanowanego rozkładu, co wystąpiło w poniższej sytuacji w dniu 17 października. W rozstrzygnięciu wątpliwości w zakresie sposobu kwalifikacji dodatkowo przepracowanych wówczas godzin pomocne jest stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2013 r. W stanowisku tym Ministerstwo przedstawia pogląd, że wskazane wyżej nadgodziny należy traktować jako średniotygodniowe.

Przykład:

Jak rozliczyć nietypowe godziny nadliczbowe

W październiku br roku, jeden z naszych pracowników świadczył pracę w nietypowych godzinach w niektórych dniach, co spowodowało nasze wątpliwości w kontekście poprawności wyliczenia jego wynagrodzenia za pracę w tym miesiącu. Pracownik ten jest objęty 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym, a obecnie trwający obejmuje październik, listopad i grudzień 2016 r. Pracownik ten oprócz stałej płacy miesięcznej wynoszącej 4.200 zł, otrzymuje dodatek stażowy w kwocie 500 zł. Dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w przypadku grupy pracowników, do której należy pracownik są najczęściej soboty, a sporadycznie inne dni wyznaczone w harmonogramie. Pora nocna ustalona u pracodawcy to 8 godz. od 22 do 6. W październiku pierwsza sobota stanowiła zwykły dzień roboczy, a pozostałe zostały ustalone, jako wolne od pracy (z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). W efekcie liczba godzin pracy do przepracowania (zgodnie z harmonogramem) przez pracownika w październiku wyniosła 176. Wymiar czasu pracy w październiku 2016 roku wynosi 168 godzin. Na podstawie ewidencji czasu pracy pracownika ustaliliśmy, że w październiku przepracował on 199 godz.

Przed terminem wypłaty wynagrodzenia za październik (obowiązujący termin to ostatni dzień miesiąca) pracownik nie wystąpił z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe. Pracodawca nie zdecydował się też na udzielenie czasu wolnego z własnej inicjatywy. Czy postąpiliśmy prawidłowo, wypłacając pracownikowi za październik wynagrodzenie w wysokości 4.108,36 zł)?

Odpowiedź: Pracodawca popełnił błąd, dokonując rozliczenia wynagrodzenia pracownika za październik. Błąd dotyczy nieprawidłowej kwalifikacji godzin przepracowanych poza ustalonym harmonogramem w dniach 14, 17 i 28 października, a co za tym idzie nieprawidłowego obliczenia wynagrodzenia do wypłaty.

Oznacza to, iż godziny przepracowane pomiędzy 18.00 a 22.00 w dniu 17 października oraz między 12.00 a 14.00 w dniu 28 października (łącznie 6 godz.) stanowią godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy i dodatek za te godziny (o ile nie zostaną zrekompensowane czasem wolnym) pracodawca powinien wypłacić dopiero na zakończenie okresu rozliczeniowego, czyli wraz z wynagrodzeniem za grudzień.

Aldona Salamon, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz w pracy w dziale personalnym, autor publikacji i artykułów prasowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39660 )
Array ( [docId] => 39660 )