Interpretacje podatkowe – dlaczego opłaca się z nich korzystać

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 07-03-2016 r.

Skomplikowana treść przepisów podatkowych skłania coraz większą liczbę podatników do zwracania się o ich indywidualną interpretację. Rocznie właściwe organy podatkowe wydają przeszło 30.000 interpretacji indywidualnych. Korzystanie z nich ma bowiem swoje zalety. Interpretację wydaje minister finansów, a w zasadzie w jego imieniu 5 wyznaczonych dyrektorów izb skarbowych. Wniosek może dotyczyć zaistniałego już stanu faktycznego albo zdarzeń przyszłych.

Od 1 stycznia 2016 r. przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego, które regulują właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

 

Wnioskujący ma obowiązek wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz przedstawić własne stanowisko. Wniosek niespełniający tego wymogu zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Organ nie wyda wówczas interpretacji indywidualnej.

W jakim terminie pracodawca otrzyma interpretację

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli organ nie wyda interpretacji w tym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, wydano interpretację stwierdzającą prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Jest to tzw. milcząca interpretacja przepisów prawa podatkowego (art. 14o Ordynacji podatkowej).

5 korzyści korzystania z interpretacji:

  • Interpretacja pozwoli uniknąć błędów
  • Interpretacja może być elementem planowania gospodarczego
  • Interpretacja indywidualna nie może szkodzić wnioskodawcy
  • Interpretacja może być „bronią” przed skutkami decyzji innych urzędników
  • Interpretację indywidualną można zaskarżyć do sądu administracyjnego
Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38678 )
Array ( [docId] => 38678 )