Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 09.08.2016
  Wynagrodzenie za nadgodziny – pracodawca nie uchroni się przed zapłatą
  Najbardziej popularny i wyrafinowany sposób, które stosują firmy, chcąc  się zwolnić z płacenia za nadgodziny, polega w ostatnich latach na rozbudowywaniu i gmatwaniu struktury organizacyjnej powiązanych ze sobą spółek, aby trudno było ustalić, dla kogo faktycznie wykonuje pracę dany pracownik. Tworzone w tym celu spółki zależne, powiązane kapitałowo z głównym pracodawcą, dodatkowo ...

  Składki ZUS 27.07.2016
  Córka przedsiębiorcy zatrudniona na podstawie umowy o pracę - pracownik czy współpracownik
  Gdy osoba prowadząca działalność zatrudni na podstawie umowy o pracę np. swoją córkę, to osoba ta będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik, tylko wówczas gdy nie będzie wraz z ojcem prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego. Wówczas przedsiębiorca musi naliczać i opłacać składki za córkę jak od pracownika.Zagadnienie prezentujemy ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 18.07.2016
  W których firmach opłaca się robić wypłaty 10. dnia kolejnego miesiąca
  Wyznaczenie terminu wypłaty na 10. dzień kolejnego miesiąca jest z uzasadnione w prowizyjnych oraz akordowych systemach wynagradzania. Podobnie jest w przypadku opłacania pracowników zmiennymi elementami pensji takimi jak np. dodatki lub regulaminowe premie uzależnione od wydajności.Pracodawca musi wypłacać pracownikom zarobione przez nich pieniędzy w ściśle wskazanym terminie. Określenie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 24.06.2016
  Jak wyliczać wynagrodzenie za nadgodziny
  Normalne wynagrodzenie pracownika, które jest potrzebne do tego, aby wyliczyć zapłatę za godziny nadliczbowe, liczymy w 3 etapach. Sprawa jest prosta, gdy pracownik otrzymuje tylko stałą pensję zasadniczą. Komplikuje się natomiast, gdy pracownikowi przysługują różnego rodzaju dodatki.Aby obliczyć normalne wynagrodzenie: Ustalamy właściwą podstawę obliczeń, na które składa się ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 20.06.2016
  Jak liczyć podstawę ekwiwalentu za urlop
  Przez cały okres brany pod uwagę przy obliczaniu podstawy ekwiwalentu (3 lub 12 miesięcy poprzedzających ustanie stosunku pracy) lub przez okres krótszy, ale obejmujący pełen albo pełne miesiące kalendarzowe, pracownik może nie otrzymać składników zmiennych uwzględnianych w tej podstawie. W takim przypadku do obliczeń przyjmujemy najbliższe miesiące, w których składniki takie zostały ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 08.06.2016
  Świadczenie urlopowe to nie ekwiwalent za urlop
  Ekwiwalent za urlop jest swoistą rekompensatą pieniężną dla pracownika, który w trakcie trwającego stosunku pracy nie mógł wykorzystać w pełni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Natomiast rolą świadczenia urlopowego jest dofinansowanie wypoczynku pracowników. Oba świadczenia wypłacane są ze środków pracodawcy i to na nim spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia ich wysokości ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 19.05.2016
  Jak spłacać pożyczkę, gdy pracownik mało zarabia
  Raty pożyczki udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należą do obciążeń dobrowolnych, na potrącanie których pracownik musi wyrazić zgodę na piśmie. Przy potrąceniach dobrowolnych nie obowiązują maksymalne dopuszczalne kwoty potrąceń.Stosujemy tu odpowiednio: minimalne wynagrodzenie netto – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, 80% minimalnego wynagrodzenia ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.04.2016
  Premia miesięczna a dzień wolny na dziecko – instrukcja w 3 krokach
  Przy wyliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14, należy kierować się regułami kalkulowania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Z tym że składniki pensji ustalane w wysokości przeciętnej uwzględnia się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadał okres absencji w pracy.Powołany przepis nie precyzuje, czy chodzi o składniki w danym miesiącu wypłacone, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 23.04.2016
  Dwie wypłaty w miesiącu – co na to fiskus
  W praktyce nierzadko zdarza się, iż zatrudnione osoby otrzymują od pracodawców kilka świadczeń w jednym miesiącu. Mamy z tym do czynienia np. przy wypłacie w różnych terminach płacy zasadniczej oraz osobno premii, nagrody lub innego dodatku do pensji. W tego typu sytuacjach należy zastanowić się nad prawidłowym sposobem rozliczenia konkretnych należności w kontekście płacowym. Szczególną ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 05.04.2016
  Polisa na życie dla pracowników a lista płac
  Finansowana przez pracodawcę składka za polisę na życie jest dla pracownika korzyścią majątkową ze stosunku pracy, którą należy ująć na liście płac oraz opodatkować i oskładkować. Składkę na grupowe ubezpieczenie na życie należy zaliczyć do przychodów mających swoje źródło w umowie o pracę.Stanowi ona przysporzenie majątkowe, co do zasady, wchodzące do podstawy wymiaru ...