Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 07.03.2016
  Interpretacje podatkowe – dlaczego opłaca się z nich korzystać
  Skomplikowana treść przepisów podatkowych skłania coraz większą liczbę podatników do zwracania się o ich indywidualną interpretację. Rocznie właściwe organy podatkowe wydają przeszło 30.000 interpretacji indywidualnych. Korzystanie z nich ma bowiem swoje zalety. Interpretację wydaje minister finansów, a w zasadzie w jego imieniu 5 wyznaczonych dyrektorów izb skarbowych. Wniosek może ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 03.02.2016
  Pensja pracownicy w ciąży lub karmiącej – zmiany od 22 lutego 2016 r.
  Pensja wypłacana pracownicy karmiącej lub zwolnionej z obowiązku pracy w związku z ciążą ma być obliczana jak wynagrodzenie urlopowe na zasadach ogólnych. Wynika to z nowelizowanego z dniem 22 lutego br. rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.Do 22 lutego 2016 r. wynagrodzenie to obliczane jest na podstawie § 5 rozporządzenia wynagrodzeniowego. ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 29.01.2016
  Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje kilka rodzajów ustawowych i podatkowych odsetek za zwłokę
  Wystąpienie zaległości w zapłacie zobowiązania powoduje obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Od 1 stycznia br. możemy płacić kilka rodzajów odsetek ustawowych i podatkowych.Do odsetek ustawowych zaliczamy: odsetki za opóźnienia w wypłacie świadczenia – w praktyce działalności pracodawców odsetki te znajdą zastosowanie przede wszystkim w razie opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 20.01.2016
  Jak ustalić wynagrodzenie za okres opieki nad dzieckiem
  Obliczając wynagrodzenie za dni wolne na opiekę, trzeba sięgnąć po zasady, jakie panują przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego, ale w ograniczonym zakresie.Zgodnie z tym przepisem przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 12.01.2016
  Jak korygować podatek od wynagrodzeń
  Wykonywanie przez pracodawcę obowiązków płatnika, tj. odprowadzanie zaliczek na podatek oraz sporządzania deklaracji i informacji podatkowych, skutkuje niekiedy koniecznością skorygowania dokonanych czynności. Powodem są najczęściej pomyłki i błędy, ale także błędna kwalifikacja świadczeń do przychodów opodatkowanych.Temat jest szczególnie aktualny na początku roku kalendarzowego, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 05.01.2016
  Nowe przepisy – bez świadczenia pracy na wypowiedzeniu
  Dnia 22 lutego 2016 r. zacznie obowiązywać przepis przewidujący dla pracodawcy możliwość zwolnienia pracownika jednostronną decyzją z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Z tą samą datą w życie wejdzie regulacja stanowiąca, że za czas odsunięcia od pracy, o którym mowa powyżej, podwładnemu przysługiwać będzie wynagrodzenie obliczane jak wynagrodzenie za urlop ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 05.01.2016
  PIT-40 czy PIT-11 – jak rozliczyć pracownika za 2015 rok
  Płatnicy mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatników (m.in. pracowników), którzy złożyli w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia następnego roku, oświadczenie PIT-12 (przed 10 stycznia 2016 r. przy rozliczeniu za 2015 rok). Jeśli jednak podatnik nie złoży oświadczenia PIT-12 lub złoży je po terminie, płatnik co prawda nie musi, ale może rozliczyć jego podatek dochodowy.Roczne ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 13.12.2015
  16 godzin czy 2 dni opieki nad dzieckiem – zmiany od 1 stycznia 2016 r.
  Od 2016 roku pracownicy mogą decydować o tym, czy ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat zamierzają korzystać w wymiarze 2 dni czy też 16 godzin. Dzięki temu zyskują wiele większą swobodę w korzystaniu z tego uprawnienia niż do tej pory. Po zmianach wolne na dziecko może obejmować tylko część dnia, co w wielu przypadkach jest wystarczające.Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 11.12.2015
  Zakładowe dofinansowanie opieki nad dziećmi – bez PIT
  Z początkiem 2016 r. wejdą w życie kolejne zmiany prorodzinne – tym razem w przepisach podatkowych – które mają ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi oraz zachęcić pracodawców do wspierania pracowników w zakresie zapewnienia opieki. Na nowych przepisach skorzystają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.Obecnie zwolniona z podatku jest wartość świadczeń ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 07.12.2015
  PIT- 8C – w jakim terminie składać
  Obowiązek sporządzenie informacji PIT-8C ciąży na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, czyli z innych źródeł. Nie dotyczy to świadczeń zwolnionych ...