Za czas wolny w zamian za dyżur poza domem trzeba wypłacić wynagrodzenie

Autor: Joanna Kaleta
Data: 20-08-2014 r.

Możliwe są dwie formy rekompensaty dyżuru pełnionego przez pracownika poza domem – czas wolny w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru lub wynagrodzenie. Choć żaden przepis tego nie stanowi, za czas wolny udzielony w zamian za dyżur pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie.

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy, polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę oraz na ewentualnym wykonywaniu w tym czasie pracy, dla której dyżur został ustalony. W czasie dyżuru pracownik pozostaje tylko w gotowości do wykonywania pracy i, w zasadzie, nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności. Dlatego też czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli w czasie dyżuru pracownik nie wykonywał pracy.

Praca na dyżurze to nadgodziny

Gdy podczas dyżuru pracownik zostanie zobowiązany do wykonywania pracy, czas wykonywania czynności, dla których dyżur został ustanowiony, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (ponieważ dyżur może przypadać jedynie po godzinach normalnej pracy pracownika). Z tytułu takiej pracy pracownikowi należy się zatem albo czas wolny od pracy (udzielony bądź na wniosek pracownika bądź decyzją pracodawcy) albo wynagrodzenie powiększone o stosowane dodatki.

Jeżeli jednak podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, lecz jedynie oczekiwał na możliwość jej wykonywania, rekompensata opiera się na innych zasadach.

Dwie formy rekompensaty

Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli natomiast taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania pracownikowi za czas dyżuru pełnionego poza domem przysługuje 60 % wynagrodzenia.

Tym samym rekompensata czasu dyżuru pełnionego poza domem pracownika możliwa jest w dwóch formach:

 • czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru,

 • wynagrodzenie –w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego.

Niepomniejszone wynagrodzenie

Artykuł 1515 § 3 Kodeksu pracy, regulując kwestię rekompensaty za czas dyżuru czasem wolnym, nie odnosi się do wynagrodzenia za czas takiej nieobecności. Kwestia ta nie jest zatem wprost uregulowana w przepisach prawa pracy.

W tej sprawie spotkać się można ze stanowiskiem (podzielany zarówno przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, jak też Państwową Inspekcję Pracy), zgodnie z którym za czas wolny stanowiący rekompensatę dyżuru pełnionego poza domem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jak wypowiada się resort pracy przepisy mające na celu realizację funkcji ochronnej przepisów o czasie pracy nie mogą powodować sytuacji, w której pracownik otrzymujący czas wolny za dyżur (co powinno być zasadą) byłby w sytuacji mniej korzystnej niż pracownik, który za dyżur otrzymuje wynagrodzenie. Pracownik nie może ponosić negatywnych skutków związanych z realizacją uprawnień przyznawanych mu przez przepisy prawa pracy (stanowisko MPiPS z 17 marca 2008 r., znak DPR-II-079-123/TW/08).

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35543 )
Array ( [docId] => 35543 )

Array ( [docId] => 35543 )