Składki ZUS od umowy zlecenia ze studentem, który ukończył 26 lat

Data: 21-11-2012 r.

Umowa zlecenie dla studenta, który ukończył 26 lat podlega składkom ZUS jak u wszystkich zleceniobiorców. Jeżeli jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zatrudniona osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenia zdrowotne też są obowiązkowe.

Firma A zawarła umowę zlecenia z panem Krzysztofem, który jest studentem. Umowa została zawarta na okres od 10 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. W dniu 26 maja 2012 r. student zleceniobiorca kończy 26 lat. Wobec tego od 26 maja z umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Należy również za niego opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Oczywiście zleceniobiorca obowiązkowo podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Płatnik składek powinien złożyć formularz ZUS ZUA i z umowy zlecenia zgłosić studenta (zleceniobiorcę) do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W raporcie rozliczeniowym ZUS RCA składanym za maj w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić wynagrodzenie wypłacone w maju za okres od 26 do 31 maja.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia jest określone w stawce miesięcznej i wynosi 2000 zł. Taka kwota została wypłacona za maj. Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za maj płatnik powinien kwotę 2000 zł podzielić przez 31 (liczbę dnia miesiąca) i pomnożyć przez 6 (liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w maju). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie więc stanowiła kwota 387,10 zł. A na ubezpieczenia zdrowotne ta kwota będzie pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków zleceniobiorcy.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4, art. 9, 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 16 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33050 )
Array ( [docId] => 33050 )