Składki ZUS od umowy zlecenia ze studentem

Data: 21-11-2012 r.

Zawierając umowę zlecenia z uczniem lub studentem płatnik nie ponosi kosztów ze składek na ubezpieczenia społeczne. Nie należy za nie opłacać zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak również składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki pracownika-studenta przy umowie zlecenia

Wyjątkiem od zasady, że za studenta pracującego na podstawie umowy zlecenia do ukończenia przez niego 26. lat nie opłaca się składek, jest sytuacja, gdy studenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia łączy równocześnie ze zleceniodawcą umowa o pracę. W takiej sytuacji umowa zlecenia w zakresie ubezpieczeń społecznych jest traktowana jak umowa o pracę.

Trzeba natomiast podkreślić, że na obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia od umowy zlecenia nie ma wpływu fakt, że uczeń lub student u innego pracodawcy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlega składkom ZUS. Zasada ta dotyczy:

  • uczniów szkół bez względu na rodzaj szkoły (tj. szkoła zawodowa, technikum liceum) oraz bez względu na to, czy nauka jest prowadzona w systemie dziennym, wieczorowym, czy zaocznym,
  • studentów bez względu na rodzaj szkoły (tj. państwowa czy prywatna), typ studiów (tj. dzienne, zaoczne czy wieczorowe).

Uczniem pozostaje się do 31 sierpnia danego roku

Dotyczy to osób, które kontynuują naukę w tej samej szkole, rozpoczynają naukę w kolejnej szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września lub nie kontynuują nauki.

Osoby, które przedstawią zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, powinny być uznawane za ucznia szkoły ponadpodstawowej do 30 września danego roku, ponieważ status studenta osoby te uzyskują formalnie dopiero od dnia immatrykulacji. Status studenta osoba traci po ukończeniu studiów.

 

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4, art. 9, 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 16 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33054 )
Array ( [docId] => 33054 )