Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.05.2020
  Czy postojowe przysługuje studentom?
  PYTANIE: Mamy różne opinie w naszej organizacji co do tego czy studentom na umowach cywilnoprawnych należy się postojowe. Uprzejmie proszę o interpretację.ODPOWIEDŹ: Studentom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych mogą przysługiwać świadczenia postojowe.Zgodnie ze specustawą COVID, świadczenie postojowe przysługuje w szczególności osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 28.08.2018
  Co kontroluje PIP, ZUS i urząd skarbowy przy umowach zlecenia
  W przypadku braku spisania ustalonych zasad współpracy w ramach umowy zlecenia treść praw i obowiązków stron można wykazać, przykładowo, dowodem z przesłuchania stron czy zeznaniami świadków (np. w razie sporu ze zleceniodawcą). Co prawda umowa zlecenia nie musi dla swej ważności mieć formy pisemnej, ale do celów dowodowych przyjmuje się wyłącznie formę papierową, która pozwala ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 07.07.2017
  Dyżurowanie zleceniobiorcy a minimalna stawka godzinowa
  Od początku 2017 r. w stosunku  do umów zlecenia i do umów o świadczenie usług objętych ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podmiot zatrudniający musi m.in. zapewnić zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie, które po przeliczeniu zagwarantuje mu stawkę godzinową nie niższą niż 13 zł.Przepis art. 8a ust. 1 ustawy jasno stanowi, że wynagrodzenie ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 11.04.2017
  Błędne oświadczenia zleceniobiorców – rozlicz się z ZUS
  Jeśli w wyniku np. kontroli ZUS okaże się, że zleceniobiorca zamiast zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego powinien być zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń – Płatnik powinien dokonać korekty zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń poprzez wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zarejestrowanie go do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz ubezpieczenia ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 08.03.2017
  Minimalna stawka godzinowa - 3 porady eksperta
  Minęły 3 miesiące stosowania znowelizowanej ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, której przepisy od 1 stycznia 2017 r. dotyczą nie tylko pracowników, ale także zleceniobiorców i usługodawców, gdyż regulują kwestie wynagradzania osób niebędących pracownikami, które w ramach umów zlecenia lub umów o świadczenie usług współpracują z przedsiębiorcami. ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 14.02.2017
  Umowy zlecenia z cudzoziemcami a minimalna stawka godzinowa
  Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na mocy której w stosunku do umów zlecenia, z pewnymi wyjątkami, należy przestrzegać minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy to zasadniczo także zleceń wykonywanych przez obcokrajowców, jednak z pewnym zastrzeżeniem.Otóż nowe reguły rozliczeń odnoszą się do umów ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 14.02.2017
  Minimalna stawka godzinowa – czy obowiązuje osoby prowadzące działalność gospodarczą
  Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu objęła gwarancją minimalnej stawki godzinowej m.in. osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników ani zleceniobiorców, które świadczą usługi na rzecz firm.Oznacza to, że przepisów tych nie stosuje się do osób: zatrudniających chociażby jednego pracownika albo zleceniobiorcę, wykonujących pracę wyłącznie ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 24.01.2017
  Wynagrodzenie za umowę zlecenia musimy obecnie przeliczać na godziny
  Od 1 stycznia 2017 r. strony umów objętych nowymi regulacjami mają wskazywać w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie braku takich umownych ustaleń, zatrudniony powinien przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia). ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 11.01.2017
  Godziny pracy zleceniobiorców – jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r.
  Od 1 stycznia 2017 r. mamy obowiązek ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców oraz tzw. osób samozatrudnionych, jeżeli świadczą one usługi na rzecz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu zagwarantowanie tym osobom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub usług (art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).Ten ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 02.01.2017
  Umowy zlecenia ze stawką akordową a wyrównanie wynagrodzenia
  Od 1 stycznia 2017 r. wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej dotyczy również umów zlecenia, w których przewidziano wynagrodzenie akordowe. Jeśli w 2017 r. osiągnięte w tym systemie wynagrodzenie zleceniobiorcy w przeliczeniu na godzinę będzie niższe niż 13 zł brutto, wówczas przysługuje mu odpowiednie „wyrównanie”.Od 1 stycznia 2017 r. dla umów zlecenia i do umów o świadczenie ...