Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 31.10.2016
  Zmiany w umowach zleceniach
  Od 1 stycznia 2017 r. strony będą wskazywać w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie braku takich umownych ustaleń, zatrudniony ma przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia).Podobnie będzie w przypadku umów zawartych ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 10.10.2016
  Minimalne wynagrodzenie na etacie i przy zleceniach – sprawdź zmiany
  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje „minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu Do 31 grudnia 2016 r.   Od 1 stycznia 2017 r. Dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy   Dotyczy ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 03.10.2016
  Czy wynagrodzenie w umowie zlecenia musi być wyrażone stawką godzinową
  Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie będzie przysługiwało nie tylko pracownikom, ale także zleceniobiorcom oraz osobom tzw. samozatrudnionym, czyli prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą, niezatrudniającym pracowników. Stawka minimalna dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych została wyrażona w stawce godzinowej i w 2017 roku będzie wynosiła 13 zł.Od 1 stycznia 2017 ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 05.09.2016
  Cudzoziemiec na zleceniu – czy obejmą go zmiany w 2017 roku
  Obecnie coraz więcej firm zatrudnia cudzoziemców zarówno w ramach umowy o pracę, jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Przekonajmy się, czy zmiany w wynagrodzeniu minimalnym od 1 stycznia 2017 r. obejmą również tę grupę pracowników.Cudzoziemiec wykonujący działalność osobiście na podstawie umowy zlecenia podlega wszystkim składkom, tj. składkom emerytalnej i rentowym, składce zdrowotnej, ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 09.08.2016
  Rewolucja w rozliczaniu umów zlecenia
  Od stycznia 2017 roku za godzinę pracy na umowie zlecenia nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł (po waloryzacji – około 13 zł) – przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.Nowelizacja zawiera przepisy przejściowe, które przewidują, w przypadku umów zawartych przed 1 września 2016 r., możliwość: przeprowadzenia przez strony negocjacji ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 01.08.2016
  Jak rozliczyć się z pracownikiem po uznaniu zlecenia za umowę o pracę
  Firmy szukają różnych sposobów na to, aby uniknąć płacenia za godziny nadliczbowe. Sprawy takie po kolei trafiają jednak do sądów i prędzej lub później orzecznictwo stawia tamę takim praktykom. Pracodawca często nie tylko musi wypłacić wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego, ale często dodatkowo jest zmuszony do zapłaty za nadgodziny.Najbardziej popularny sposób na zwolnienie ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 16.05.2016
  Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą z pracownikiem innej firmy
  Zasadniczo zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Dodatkowo mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.  Gdy wykonawca umowy zlecenia uzyskuje przychód z więcej niż jednego tytułu stanowiącego podstawę do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń.Zarówno ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 28.04.2016
  Umowy zlecenia emerytów i rencistów w 2016 roku a ZUS
  Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorcy mający prawo do emerytury lub renty wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu z tytułu wykonywania tych umów, nawet jeżeli pozostają w stosunku pracy, gdy osiągają przychód poniżej wynagrodzenia minimalnego.Zmienione przepisy ustawy ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 30.03.2016
  Szkolenie bhp dla zleceniobiorcy
  Zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia badań lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, a także do poddania się szkoleniom bhp. Obowiązki te realizuje na swój koszt i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że zleceniobiorca, który przykładowo uległby wypadkowi w związku z brakiem przeszkolenia bhp, nie będzie mógł skutecznie ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 29.02.2016
  Przychody zleceniobiorcy z innych umów zlecenia – jak je sprawdzić
  Z dniem 1 stycznia 2016 weszły w życie nowe przepisy dotyczące obejmowania obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym zleceniobiorców wykonujących jednocześnie więcej niż jedną umowę zlecenia. Zgodnie z nimi zleceniobiorca podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom z tytułu każdej takiej umowy, chyba że podstawa wymiaru składek w danym miesiącu z tytułu umowy zawartej ...