Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.11.2012
  Umowa zlecenie a składki ZUS – nie będzie zmian w 2013 r.
  Polacy, którzy zarabiają niewiele, w 2013 r. nie muszą się obawiać oskładkowania umów cywilnoprawnych. Ich oskładkowanie oznaczałoby podrażanie kosztów pracy – powiedział niedawno Premier Donald Tusk. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych spowodowałoby, że osoba, która ma taką umowę na kwotę 3500 zł (przy 20% kosztach uzyskania przychodu), straciłaby miesięcznie na rękę 449 ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.11.2012
  Składki ZUS od umowy zlecenia z pracownikiem na urlopie bezpłatnym
  Zawieranie umowy zlecenia z pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym jest składkowo niekorzystne dla pracodawcy. Taka osoba z umowy zlecenia podlega bowiem obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.Przykładowo, spółka ABC od 1 kwietnia 2012 r. zawarła umowę zlecenia z panem Karolem. Z umowy zlecenia został on zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż złożył oświadczenie, ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.11.2012
  Składki ZUS od umowy zlecenia ze studentem
  Zawierając umowę zlecenia z uczniem lub studentem płatnik nie ponosi kosztów ze składek na ubezpieczenia społeczne. Nie należy za nie opłacać zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak również składki na ubezpieczenia zdrowotne.Składki pracownika-studenta przy umowie zlecenia Wyjątkiem od zasady, że za studenta pracującego na podstawie umowy zlecenia do ukończenia przez niego ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 15.11.2012
  Składki ZUS od umowy zlecenia z pracownikiem innej firmy
  Często zdarza się, że zleceniobiorca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy. To, jakie składki ZUS zapłaci zleceniodawca, zależy od tego, czy osoba na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie niższe czy wyższe od wynagrodzenia minimalnego.Zleceniobiorca na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu W takiej sytuacji obowiązkowo ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 08.11.2012
  Wynagrodzenia przy umowach zlecenia a składki ZUS
  Z każdym rokiem rośnie liczba osób pracujących na podstawie umowy zlecenia. Płatnicy wybierają tę formę zatrudnienia, gdyż przepisy Kodeksu cywilnego są znacznie mniej rygorystyczne niż przepisy Kodeksu pracy. Umowa zlecenia daje dużą swobodę w kształtowaniu jej treści i czasu obowiązywania. Przy zatrudnieniu na takiej podstawie płatnicy nie są związani przepisami prawa pracy dotyczącymi ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 07.11.2012
  Kontrola umów cywilnoprawnych przez ZUS i PIP
  Jeśli umowa cywilnoprawna zostanie uznana przez sąd pracy za umowę o pracę, to nie tylko firma straci wszystkie korzyści z tego tytułu, ale też narazisz ją na grzywny i dodatkowe obciążenia finansowe oraz na częste kontrole ZUS i PIP w przyszłości. Co prawda ZUS i PIP nie jest władne do ustalenia, że umowa cywilnoprawna jest umową o pracę, jednak każda z instytucji może skierować ...