Ekwiwalent urlopowy wypłacany w styczniu

Data: 15-12-2013 r.

Na obowiązek wypłaty ekwiwalentu za należny a niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie wpływa ani rodzaj umowy o pracę ani staż pracy ani tryb czy przyczyna zakończenia stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oblicza się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ale z zachowaniem pewnych odrębności.

Analizując składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia ze stosunku pracy pracownika, do obliczenia ekwiwalentu trzeba zaliczyć tylko te, które przyjmuje się do obliczenia wynagrodzenia urlopowego, czyli bez wyłączeń wymienionych w § 6 rozporządzenia urlopowego.

Przykład: Z dniem 31 stycznia 2014 r. pracownik kończy zatrudnienie. Upływa wtedy okres wypowiedzenia jego umowy o pracę. Ma prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego. Za 2013 rok przysługuje mu jeszcze 5 dni urlopu oraz za 2014 rok – urlop proporcjonalny. Należny będzie więc ekwiwalent za urlop, jeśli pracownik nie skorzysta z urlopu w naturze. Pracownik jest wynagradzany stawką 3.200 zł/mies. oraz premiami kwartalnymi. Za ostatnie 4 kwartały premie wynosiły odpowiednio 1.235, 1.582, 1.390 i 1.640 zł. W styczniu 2014 roku pracownik nabędzie prawo do ekwiwalentu za łącznie 64 godziny niewykorzystanego urlopu, w wysokości 1.416,32 zł. Do jego obliczenia należy zastosować współczynnik obowiązujący pracodawców w 2014 roku, tj. 20,83.

Pracownikowi pozostało 5 dni urlopu zaległego za 2013 rok, co w przeliczeniu daje 40 godzin (5 dni × 8 godzin). Z dniem 1 stycznia 2014 r. pracownik nabędzie prawo do kolejnego, 26-dniowego urlopu w roku. Jednak skoro stosunek pracy ustanie wraz z końcem stycznia, to należy pracownikowi obliczyć liczbę dni urlopu proporcjonalnie. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop – u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracy pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu proporcjonalnie do przepracowanego okresu lub w wyższym wymiarze. Zatem urlop proporcjonalny wynosi: 1/12 z 26 dni = 2,16 dnia; po zaokrąglaniu w górę do pełnego dnia – 3 dni, czyli 24 godziny (3 dni × 8 godzin).

 

Jeżeli pracownik do końca stycznia nie wykorzysta urlopu zaległego i bieżącego, to powinien otrzymać ekwiwalent za 64 godziny (40 godz. za 2013 r. + 24 godz. za 2014 r.).

Wynagrodzenie pracownika jest dwuskładnikowe. Jest tu stała miesięczna płaca zasadnicza, tj. 3.200 zł, oraz zmienna kwartalna premia. W okresie styczeń – grudzień 2013 roku, czyli poprzedzającym styczeń 2014 roku, w którym powstanie prawo do ekwiwalentu, pracownik otrzymał cztery premie. Średnia premia z 12 miesięcy wynosi: (1.235 zł + 1.582 zł + 1.390 zł + 1.640 zł) : 12 miesięcy = 5.847 zł : 12 = 487,25 zł

Podstawa wymiaru ekwiwalentu: 3.200 zł + 487,25 zł = 3.687,25 zł

Obliczenie kwoty ekwiwalentu: 3687,25 zł : 20,83 (współczynnik w 2014 r. dla pełnego wymiaru czasu pracy) = 177,01632 po zaokrągleniu do groszy = 177,02 zł

177,02 zł : 8 godz. = 22,1275 po zaokrągleniu do groszy = 22,13 zł

22,13 zł x 64 godz. urlopu = 1.416,32 zł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33751 )
Array ( [docId] => 33751 )