Ile wynosi współczynnik urlopowy w 2016 roku

Autor: Andrzej Wilczyński
Data: 07-12-2015 r.

Za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy pracownikowi w momencie rozwiązania stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Sposób jego obliczania został określony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Do naliczenia i wypłacenia wysokości świadczenia urlopowego pracodawcy powinny znać współczynnik urlopowy, obowiązujący w danym roku kalendarzowym.

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się m.in. dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy.

Współczynnik urlopowy oblicza się odrębnie w każdym roku kalendarzowym oraz stosuje przy wyliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Odpowiada on przeciętnej miesięcznej liczbie dni przypadających do przepracowania w roku, na który został ustalony.

Wysokość współczynnika urlopowego ustala się w poniższy sposób:

  • odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • dzieląc otrzymany wynik przez 12.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość ustalonego współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Wysokość współczynnika urlopowego obowiązującego pracowników pełnoetatowych w 2016 roku wynosi 21, tj.:

  • 366 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 dni wolne) = 252,
  • 252 dni : 12 = 21.

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 roku dla pracowników zatrudnionych na część etatu wynosi:

  • 15,75, tj. 21 × 3/4 – dla 3/4 etatu.
  • 10,5, tj. 21 × 1/2 – dla 1/2 etatu,
  • 7, tj. 21 × 1/3 – dla 1/3 etatu,
  • 5,25, tj. 21 × 1/4 – dla 1/4 etatu.
Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38198 )
Array ( [docId] => 38198 )