Zmiana etatu w trakcie miesiąca a wymiar urlopu

Data: 27-07-2016 r.

Jeśli czas pracy pracownika uległ zmianie w okresie danego miesiąca, pracodawca niejednokrotnie ma problem z poprawnym wyliczeniem przysługującego urlopu. Problemy z bezbłędnym ustaleniem dni wypoczynku może mieć zwłaszcza wtedy, gdy podwładny wykorzystał już przez zmianą wymiaru etatu, część swego urlopu.

Zagadnienie to wyjaśniamy na przykładzie:

Przykład:

Zmniejszenie etatu pracownicy

Pracownicy przysługuje urlop w wymiarze 26 dni. Do 19 czerwca 2016 r. pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 20 czerwca 2016 r. zmieniono jej wymiar etatu i pracuje na ¼. W tym roku zdążyła już wykorzystać 5 dni (40 godzin), urlopu z przysługującego jej wymiaru. Jak mamy obliczyć wymiar urlopu tej pracownicy za cały rok?

Wymiar urlopu tej pracownicy za cały rok obliczymy następująco: za 6 miesięcy pracy w 2016 r. (czerwiec zaokrąglamy do pełnego miesiąca w górę, gdyż przez większą jego część pracowała na cały etat) - 6/12 x 26 dni = 13 dni; bo w tym okresie pracownica pracowała na pełnym etacie, za 6 miesięcy pracy w bieżącym roku - 6/12 x 20 dni (wymiar urlopu dla ¾ etatu) = 10 dni - w tym okresie pracownica pracowała na ¾ etatu.Łącznie w 2016 r. pracownica ma prawo do 23 dni urlopu (13 dni + 10 dni), z czego 5 dni już wykorzystała. Pozostało jej jeszcze 18 dni.

 

Warto nadmienić, że gdyby pracownica np. od 8 czerwca przeszła już na ćwierć wymiaru, a pracodawca przyjąłby zasadę, że przyjmuje wymiar obowiązujący na dzień 1 czerwca, to również czerwiec zostałby zaokrąglony jako przepracowany w starym wymiarze, mimo że przez większą część miesiąca pracownica już by pracowała w niższym.

Długość urlopu wypoczynkowego to 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy, przy czym dla pracownika niepełnoetatowego wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do części etatu, biorąc za podstawę te dwa wskazane wymiary.Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, a niepełny kalendarzowy miesiąc w górę do pełnego miesiąca.

W Kodeksie pracy brakuje uregulowania, jak ustalić wymiar urlopu dla pracownika zmieniającego w ciągu roku czy wręcz w trakcie miesiąca, wymiar etatu.

Według resortu pracy oraz PIP, wymiar urlopu ustala się osobno dla okresu sprzed zmiany etatu i po tej zmianie, a potem oba wyniki dodaje. W każdym z okresów obliczamy urlop proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jeśli do zmiany wielkości etatu dochodzi w trakcie miesiąca, najczęściej stosuje się zaokrąglenie do tego miesiąca, w którym przez większą jego część pracownik już pracował w nowym wymiarze lub wziąć pod uwagę, jaki jest wymiar etatu pracownika na pierwszy dzień miesiąca i do tego wymiaru sprowadzić cały miesiąc.

Jan Frydrych, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39285 )
Array ( [docId] => 39285 )