Porada dnia (23.04.2014)

Opublikowane w kategorii: Umowa o pracę - wynagrodzenia

W walce z bezrobociem ma pomóc bon stażowy

bon stażowy
Głównym efektem wprowadzenia bonu stażowego ma być podpisanie po stażu, na okres co najmniej 6 miesięcy umowy o pracę. Na podstawie bonu stażowego bezrobotny może otrzymać do 600 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdów na staż. Potencjalna korzyść pracodawcy to 1.500 zł – zostanie wypłacona w przypadku zatrudnienia stażysty. Bon jest też podstawą sfinansowania kosztów badań medycznych stażysty.
Bon stażowy może otrzymać bezrobotny do 30. roku życia. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przewiduje żadnego wyjątku pozwalającego na otrzymanie bonu s...Nowości w portalu

bon stażowy
Głównym efektem wprowadzenia bonu stażowego ma być podpisanie po stażu, na okres co najmniej 6 miesięcy umowy o pracę. Na podstawie bonu stażowego bezrobotny może otrzymać do 600 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdów na staż. Potencjalna korzyść pracodawcy to 1.500 zł – zostanie wypłacona w przypadku zatrudnienia stażysty. Bon jest też podstawą sfinansowania kosztów badań ...
Za pracownika przebywającego cały miesiąc kalendarzowy na urlopie bezpłatnym pracodawca sporządza wyłącznie raport ZUS RSA, chyba że w trakcie miesiąca pracownik otrzyma wynagrodzenie, od którego zostaną naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.Za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, pracodawca jako płatnik składek, zobowiązany jest złożyć imienny raport ...
W czasie roku od przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę zmiana istniejących warunków pracy i płacy możliwa jest poprzez zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających. Po roku pracodawca może dokonać wypowiedzeń zmieniających.Zgodnie z art. 231 kp w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach ...


Przeglad kategorii

Podatki

Kadry

ZUS i płace

Zamówienia publiczne

Oświata

BHP

Firma

Rachunkowość

Ochrona środowiska

Prawo prywatne

Transport

Ochrona zdrowia

Finanse osobiste

Sektor publiczny

Energetyka

Ekologia i rynek

Lifestyle

experto24.pl

  • Nasi eksperci: 239
  • Dostępne porady: 10370
  • Posty na forum: 656

Wszystkie artykuły na experto24.pl


Zobacz nas