Porada dnia (27.02.2015)

Opublikowane w kategorii: Organizacja pracy placówki

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

Ochrona nauczycieli przed mobbingiem wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły podlega przepisom kodeksu pracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Jest on dla nauczycieli gwarantem odpowiedniego traktowania w pracy – odpowiada za mobbing nie tylko wówczas, gdy sam go stosuje, ale także wtedy, gdy czynu dokonała inna osoba, a dyrektor szkoły temu nie przeciwdziałał.
Dyrektor szkoły ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w dwóch aspektach. Po pierwsze nie może stosować go jako pracodawca, po drugie ma obowiązek podejmowania czynności ograniczających ryzyko, że mobbing wystąpi (art. 43(3) § 1 Kodeks pracy).......

pixel

Nowości w portalu

Nauczycielowi nie zakłada się akt w szkole, w której uzupełnia etat
W szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat należy założyć teczkę, w której będzie można gromadzić informacje o nim i dokumenty dotyczące jego pracy - bez akt osobowych w rozumieniu rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej. Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w ...
Dokonywana przez organ prowadzący ocena pracy dyrektora wymaga opinii wskazanych organów szkoły. Przepisy nie precyzują zasad opiniowania oceny pracy dyrektora szkoły, w tym jawności lub tajności głosowania, ale opinia ta ma mieć formę pisemną. Wymagana jest również opinia organów szkoły. Pracę dyrektora szkoły ocenia organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym ...
Przyznawanie dotacji szkołom jest ustawowym obowiązkiem organu prowadzącego. Ma on prawo żądać podstawowych danych osobowych uczniów jeśli jest to niezbędne do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkoły. Dotacja organu prowadzącego jest przekazywana szkole w 12 częściach. Jej wysokość zależy od rzeczywistej liczby uczniów.Naczelny Sąd Administracyjny: Skoro wysokość ...


Przeglad kategorii

Podatki

Kadry

ZUS i płace

Zamówienia publiczne

Oświata

BHP

Firma

Rachunkowość

Ochrona środowiska

Prawo prywatne

Transport

Ochrona zdrowia

Finanse osobiste

Sektor publiczny

Lifestyle

experto24.pl

  • Nasi eksperci: 309
  • Dostępne porady: 12040
  • Posty na forum: 603

Wszystkie artykuły na experto24.pl

PolecamyZobacz nas

Dołącz do grona ekspertów!