Porada dnia (22.08.2014)

Opublikowane w kategorii: Zatrudnianie i zwalnianie

Można stracić pracę za niepodpisanie umowy o zakazie konkurencji

Za niepodpisanie lojalki można stracić pracę
Pracodawca nie może dyscyplinować pracowników do podpisania dokumentów grożąc zwolnieniem. Jeśli jednak pracownik nie wyraża zgody np. na zawarcie umowy o zakazie konkurencji (tzw. lojalki) lub nie chce przyjąć zakresu obowiązków – pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę.
Umowa o zakazie konkurencji jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron, co oznacza, że pracownik nie musi jej podpisać (pracodawca nie może go do tego zmusić), ale ...

Nowości w portalu

Za niepodpisanie lojalki można stracić pracę
Pracodawca nie może dyscyplinować pracowników do podpisania dokumentów grożąc zwolnieniem. Jeśli jednak pracownik nie wyraża zgody np. na zawarcie umowy o zakazie konkurencji (tzw. lojalki) lub nie chce przyjąć zakresu obowiązków – pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę.Umowa o zakazie konkurencji jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron, co oznacza, że pracownik nie ...
W przypadku ubezpieczonych, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi przychód w sytuacji, gdy ubezpieczony w danym miesiącu przychodu nie osiągnął, płatnik zobowiązany jest przekazać za niego raport zerowy.Za każdy miesiąc, w którym dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnik składek zobowiązany jest sporządzić za nią ...
Od 1 września 2014 r. pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych będzie obliczał składki na ZUS od niższej podstawy. Związane jest to z podaną przez GUS wysokością przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.Zgodnie z ogłoszonymi przez GUS danymi, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2014 r. wyniosło 3.739,97 zł. Było ono niższe o 155,34 zł od przeciętnego ...


Przeglad kategorii

Podatki

Kadry

ZUS i płace

Zamówienia publiczne

Oświata

BHP

Firma

Rachunkowość

Ochrona środowiska

Prawo prywatne

Transport

Ochrona zdrowia

Finanse osobiste

Sektor publiczny

Lifestyle

experto24.pl

  • Nasi eksperci: 284
  • Dostępne porady: 11109
  • Posty na forum: 777

Wszystkie artykuły na experto24.pl
Zobacz nas