Porada dnia (29.07.2014)

Opublikowane w kategorii: Urlopy w oświacie

Urlop zdrowotny nauczyciela - propozycja zmian od 2015 r. 

Znowelizowana Karta Nauczyciela ograniczy grono osób uprawnionych do urlopu zdrowotnegp
Karta Nauczyciela ma ograniczyć prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Resort edukacji chce wprowadzić od 2015 roku zmiany sprawiające, że urlop zdrowotny nauczyciela nie będzie przysługiwał zatrudnionym w tych placówkach doskonalenia nauczycieli, których nie prowadzą samorządy.
Do czasu wejścia w życie zmian, grono uprawnionych do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, które obecnie określa Karta Nauczyciela nie zostanie zawężone. ...Nowości w portalu

Niepełnosprawny pracownik ma więcej przerw w pracy
Oprócz 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, którą gwarantują przepisy Kodeksu pracy, pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uprawnienia tego nie pozbawia go brak odpowiednich zapisów w regulaminie pracy.Prawo do dodatkowej przerwy przysługuje każdej ...
Pracodawca może ustalać kierowcom różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, przy czym ponowne jej podjęcie w tej samej dobie nie będzie powodowało powstawania nadgodzin. Jest to indywidualny rozkład czasu pracy i możliwość jego stosowania przewidują wprost przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.Wobec kierowców, w tym również tych kierujących pojazdem ...
Zapomogi związane z indywidualnym zdarzeniem losowym są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Natomiast dla możliwości skorzystania z tego zwolnienia nie ma znaczenia źródło finansowania tego typu zapomóg.Zwolnieniem od podatku objęto m.in. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej ...


Przeglad kategorii

Podatki

Kadry

ZUS i płace

Zamówienia publiczne

Oświata

BHP

Firma

Rachunkowość

Ochrona środowiska

Prawo prywatne

Transport

Ochrona zdrowia

Finanse osobiste

Sektor publiczny

Lifestyle

experto24.pl

  • Nasi eksperci: 281
  • Dostępne porady: 10992
  • Posty na forum: 754

Wszystkie artykuły na experto24.pl
Zobacz nas