Porada dnia (02.09.2014)

Opublikowane w kategorii: Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia

ZUS w 2014 roku bada umowy o dzieło

Kontrola umów o dzieło
Większość zawieranych umów o dzieło jest w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie, przy każdej kontroli, bardzo skrupulatnie bada te umowy i często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu. Umowy o świadczenie usług stanowią bowiem tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
Nader często umowy o dzieło są zawierane dla pozoru, w celu uniknięcia obowiązku opłacania składek. Czasem jednak obie strony zawierając umowę o dzieło nie są świadome, iż umówiona praca nie spełnia cech, jakim powinno odpowiadać dzieło....

Nowości w portalu

Subiektywne odczucia pracownika to za mało na mobbing
Trudno za nękanie (dokuczanie, dręczenie) uznać delegowania pracownika do nowego miejsca pracy i związanych z tym uciążliwości, skoro odbyło się ono za jego zgodą, którą wyraził dobrowolnie, zdając sobie sprawę, że z uwagi na zmiany organizacyjne u pracodawcy nie ma dla niego pracy w dotychczasowym miejscu pracy. Tak orzekł SN w lutowym wyroku z 2014 r (I PK 165/13).Samo poczucie ...
Prawo pracy przewiduje dla nauczycieli przywracanych do pracy wyrokiem sądu prawo do otrzymania wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Od wyroku sądu uzależnione jest natomiast czy dyrektor szkoły może żądać od nauczycieli zwrotu wypłaconej odprawy.Kwestia wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dla nauczycieli przywracanych wyrokiem sądu nie jest uwzględniona w ustawie ...
Kwota odpisu na ZFŚS wpłacona na wyodrębniony rachunek bankowy jest dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów. Nieterminowa wpłata nie wyklucza odpisu w kosztów podatkowych, ale kwotę odpisu można zaliczyć w koszty dopiero w miesiącu wpłaty. Natomiast w razie opóźnienia we wpłacie odpisu na rachunek ZFŚS, pracodawca nie musi naliczać odsetek za zwłokę.Odpisy na ZFŚS i jego zwiększenia ...


Przeglad kategorii

Podatki

Kadry

ZUS i płace

Zamówienia publiczne

Oświata

BHP

Firma

Rachunkowość

Ochrona środowiska

Prawo prywatne

Transport

Ochrona zdrowia

Finanse osobiste

Sektor publiczny

Lifestyle

experto24.pl

  • Nasi eksperci: 287
  • Dostępne porady: 11198
  • Posty na forum: 788

Wszystkie artykuły na experto24.pl
Teraz na forum

Autor: Redakcja

01-01-1970

Autor: Artur

Warunki przewozu prywatnego02-09-2014

Autor: bartosz

Jak znaleźć idealnego stażystę11-08-2014

» Wszystkie fora

Zobacz nas

Polecamy