Porada dnia (24.07.2014)

Opublikowane w kategorii: CIT

Rozliczenia podatkowe w transakcjach barterowych

Rozliczenia podatkowe umowy barterowej
Umowa barteru jest podobna do umowy zamiany. W transakcjach barterowych może jednak chodzić o wymianę: towaru za towar, usługi za usługę, towaru za usługę czy usługi za towar. Wartość usługi lub towaru wydanego przez jedną stronę powinna odpowiadać wartości usługi lub towaru wydawanego przez drugą stronę tej umowy.
Barter jest rodzajem umowy zamiany polegającej na równoważącej się wartościowo wymianie, gdzie nie wchodzą w grę ...Nowości w portalu

Ryczałt za pranie odzieży roboczej
Do przychodów wolnych od składek nie należy ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłacany wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości. Ze składek wyłączony jest natomiast ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki ...
Przedstawiciele europejskich organów ochrony danych rozpoczęli prace nad stworzeniem wspólnych wytycznych, na wypadek niestosowania przez operatorów wyszukiwarek prawa do bycia zapomnianym. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2014 r.W ubiegłym tygodniu Grupa Robocza Artykuły 29, czyli przedstawiciele europejskich organów ochrony danych, odbyła spotkanie w Brukseli poświęcone ...
Umieszczenie w centralnym rejestrze niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej informacji o imieniu i nazwisku, miejscu urodzenia, adresie zamieszkania i numerze PESEL kandydata na dawcę oraz informacji o podmiocie, który dokonał badania jego antygenów zgodności tkankowej jest zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Natomiast udostępnianie wszystkich ...


Przeglad kategorii

Podatki

Kadry

ZUS i płace

Zamówienia publiczne

Oświata

BHP

Firma

Rachunkowość

Ochrona środowiska

Prawo prywatne

Transport

Ochrona zdrowia

Finanse osobiste

Sektor publiczny

Lifestyle

experto24.pl

  • Nasi eksperci: 280
  • Dostępne porady: 10951
  • Posty na forum: 748

Wszystkie artykuły na experto24.pl
Teraz na forum

Autor: Mirosław

11-07-2014

Autor: Łukasz

08-07-2014

» Wszystkie fora

Zobacz nas