Cena akcji a wartość księgowa

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 19-06-2012 r.

Na początku warto zwrócić uwagę na zależność pomiędzy ceną akcji a wartością księgową firmy. Z pozoru może się to wydawać trudne, szczególnie dla początkującego inwestora. Jednak to podstawowe wskaźniki na giełdzie, z którymi warto się zapoznać już na początku inwestycyjnej przygody.

Zacznijmy więc od ksiąg finansowych, które stanowią w zasadzie fundament rozliczeń w spółce. Mamy tutaj rachunek zysków i strat, ale także księgi bilansowe, które opisują stan majątku firmy. Z ksiąg można się np. dowiedzieć jaki jest stan gotówki w spółce, jakie posiada nieruchomości, maszyny i urządzenia, itd. To właśnie po zsumowaniu nazywamy wartością księgową.

Zazwyczaj wartość księgowa odbiega od wartości rynkowej, która wynika z bieżącej wyceny wszystkich akcji spółki. I właśnie na tej podstawie możemy już oszacować czy dane papiery są wyceniane poniżej wartości, wynikającej z posiadanego przez spółkę majątku czy też odwrotnie.

Aby określić wartość majątku przypadającego na jedną akcję, wystarczy całą sumę zgromadzonego przez firmę majątku podzielić przez liczbę akcji. Jest to bardzo proste – jeżeli łączna wartość spółki sięga np. 50 mln zł a liczba wyemitowanych papierów 5 mln, to wskaźnik wartości księgowej na akcję wyniesie 10 zł.

To jednak tylko teoretyczna wartość jednej akcji – na rynku mogą one kosztować mniej lub więcej, w zależności od stopnia popytu i podaży. Stąd tak ważne jest ustalenie czy obecna cena akcji w odniesieniu do całego majątku stawia już firmę w gronie spółek niedowartościowanych czy też przewartościowanych.

Ten problem rozstrzyga kolejny ze wskaźników C/WK, a więc Cena do Wartości Księgowej (ang. P/BV - Price/Book Value). Jeżeli cena księgowa naszych akcji sięga 10 zł za sztukę, a na giełdzie kurs tych papierów został ustalony na 7 zł, to wskaźnik C/WK wynosi 0,7. A to oznacza, że akcje są niedowartościowane, bowiem każda złotówka majątku kupowana przez nas w postaci akcji kosztuje zaledwie 70 groszy.

 

I odwrotnie - spółka będzie przewartościowana kiedy cena rynkowa tych papierów poszybuje np. do 14 zł, co da nam wartość wskaźnika C/WK na poziomie 1,4. To z kolei oznacza, że każdą złotówkę majątku kupujemy na giełdzie po 1,4 zł.

Trzeba jednak uważać przy szacowaniu wartości akcji za pomocą wskaźnika C/WK. Nie zawsze bowiem oddaje on obraz rzeczywistej kondycji przedsiębiorstwa. Może się zdarzyć, że firma będzie niedowartościowana, borykając się np. jednocześnie ze spadającymi zyskami.

Lekarstwem na poprawę jej kondycji będzie wówczas sprzedaż części majątku, co może w konsekwencji powodować obniżenie wskaźnika poniżej 1. Także przewartościowanie może być złudne, w sytuacji kiedy spółka - na fali doskonałej koniunktury – notuje bardzo dynamiczny wzrost wyników, korzystnie wpływający na wartość posiadanego majątku.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24755 )
Array ( [docId] => 24755 )