Horyzont 2020

Przedsiębiorco sprawdź, jakie dofinansowanie możesz zdobyć!
Data: 2018-06-15 r.
Ocena:

Większość przedsiębiorców nie wie jednak, że poza ofertą dotacji krajowych rozdzielanych przez rodzime urzędy i instytucje, istnieją jeszcze programy ramowe (centralne). Decyzja o ich podziale jest podejmowana w Brukseli. Wśród programów ramowych na największą uwagę zasługuje szczególnie jeden – Horyzont 2020, który otwiera nowe możliwości finansowania dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.   Sięgnij po (...)

Szkolenie okresowe bhp doradcy zawodowego dla nauczyciela

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Zawód nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia, przede wszystkim pod kątem efektywności nauczania oraz zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży. Jednym z podmiotów systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli jest nauczyciel–doradca metodyczny (doradca zawodowy dla nauczyciela).   Doradcy narażeni są na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, wpływających na ich bezpieczeństwo pracy. Właściwe przeszkolenie doradcy, przypomnienie i uaktualnienie pracownikowi (...)

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania – dowiedz się, jak postępować, żeby uniknąć kary

Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

W przypadku powstania zanieczyszczenia środowiska gruntowego na przedsiębiorcę nakładany jest obowiązek podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie stanu środowiska sprzed powstania zanieczyszczenia. Za rekultywację terenu odpowiedzialny jest jego właściciel, o ile nie wykaże, że gleba lub ziemia zanieczyszczona została z powodów niezależnych od niego. Gdy prowadzenie działalności zobliguje cię do (...)

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami - przygotuj się na nadchodzące zmiany

Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarki odpadami, które ciążą na przedsiębiorcach, zostały zawarte w kilkunastu aktach prawnych. W najbliższych latach, w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), zajdą w tym zakresie znaczące zmiany dla przedsiębiorców. W niniejszym ebooku znajdziesz m.in. następujące informacje: jakie nadejdą zmiany (...)

Wszystko, co musisz wiedzieć o pozwoleniu wodnoprawnym po zmianie przepisów

Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Nowe prawo wodne nie wprowadziło znaczących modyfikacji w zakresie samej procedury pozyskiwania pozwoleń wodnoprawnych, ale zmieniło zakres działań, w których takie pozwolenie jest wymagane. Większość zmian miała na celu poprawę spójności i przejrzystości przepisów. Z ebooka dowiesz się: co się zmieniło w (...)

Procedura zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej pracowników na kontrakcie

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Obecnie wiele pielęgniarek i lekarzy, ale nie tylko zatrudnionych jest na kontraktach. Jak wiemy pracownicy zatrudnieni na kontraktach (np. w służbie zdrowia) bardzo często pracujący w kilku różnych placówkach, u kilku różnych pracodawców. Jak w takim wypadku postąpić jeżeli pracownik kontraktowy zgłosi pracodawcy podejrzenie o wystąpienie choroby zawodowej? Jak zatem (...)

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Co do zasady, problematyka bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z obowiązkowych tematów do omówienia w ramach szkoleń w dziedzinie bhp. Jednak rodzi się pytanie, jak właściwe przeprowadzić tę część szkolenia bhp? Jakie zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej omówić? Oto klika wskazówek i przykładów, dzięki którym w sposób właściwy zorganizujecie i przeprowadzicie (...)

Jak wdrożyć RODO w placówce medycznej + wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Pierwszym krokiem do wdrożenia RODO w placówce medycznej jest zdefiniowanie obszarów, w jakich są przetwarzane dane osobowe i określenie, jakie kategorie podmiotów danych masz w placówce. Sprawdź, co następnie zrobić, aby mieć pewność, że postępujesz zgodnie z nowymi przepisami? Z e-booka dowiesz się: jakie pierwsze kroki podjąć, wdrażając RODO, w odniesieniu do (...)

Pomyłki w publikacji ogłoszeń o zamówienie publiczne

Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

5 przypadków z życia wziętych i wskazówki dla ciebie jak uniknąć błędów  „Nie myli się tylko ten, co nic nie robi” – każdemu zdarza się na własnej skórze doświadczyć prawdziwości tego powiedzenia. W ferworze zadań do wykonania, wciąż naglących terminów a przede wszystkim w ilości obowiązków – niejednokrotnie zapominamy o (...)

Wadium wnoszone przez konsorcjum

Poznaj stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Na gruncie zamówień publicznych wielokrotnie podnoszony i rozpatrywany był problem, czy wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, powołujące się w treści tylko na jednego członka konsorcjum, w sposób dostateczny zabezpiecza ofertę. Zauważyć bowiem należy, iż zazwyczaj gwarancja bankowa wskazuje, że beneficjent  gwarancji będzie miał możliwość zaspokojenia swojego roszczenia (...)

Polecamy kancelarię:

Array ( )
Array ( )

Array ( )