Zasady doboru przewodów w zależności od obciążenia prądowego

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

W ebooku zostały przedstawione zasady doboru przewodów według wskazówek podanych w normie PN-IEC 60364-5-523:2001. W normie podano wymagania mające na celu zapewnienie odpowiedniej trwałości żył i izolacji poddawanych działaniu cieplnemu płynącego długotrwale prądu. Obejmuje ona przewody nieopancerzone o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV (...)

Specyficzne zaburzenia językowe (SLI)

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Logopeda diagnozujący dziecko dwuletnie nie wie, kiedy mowa zacznie się intensywnie rozwijać oraz czy opóźnianie się jej rozwoju nie jest pierwszym symptomem specyficznego zaburzenia językowego SLI (SLI jest to skrót od pierwszych liter nazwy w języku angielskim Specific Language Impairment). Co to jest SLI? Jak wygląda proces diagnozowania? Z ebooka dowiesz się: Jaka (...)

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu 2018

Kategoria: Transport
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Sprawdź, jakie są aktualne wymagania ITD dotyczące zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu (świadectw działalności). W jakich sytuacjach musisz wystawić zaświadczenie, a w jakich wymagany jest wpis manualny lub automatyczny zapis tachografu? Sprawdź, jeśli nie chcesz dostać kary przy najbliższej kontroli! (...)

RODO w jednostce budżetowej

Praktyczne wskazówki dla księgowych i kadrowych
Kategoria: Firma
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego nowe przepisy oznaczają dodatkowe obowiązki. Uwaga! Za nieprzestrzeganie przepisów RODO grożą surowe kary. Pobierz ebook i sprawdź: - jakie najważniejsze skutki rodzi wejście w życie RODO w praktyce służb kadrowych i księgowych (...)

Wkład własny NGO w projekcie unijnym

Kategoria: NGO
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków wskazują, że organizacja jako beneficjent ma możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci pieniężnej i/lub niepieniężnej. Forma wniesienia wkładu determinuje to, czy wkład ten powinien być udokumentowany i jeśli tak to, w jakiej formie. Sprawdź, ja to zrobić prawidłowo. W e-booku znajdziesz wskazówki dotyczące: zaplanowania wkładu niepieniężnego i (...)

Nadwyżka kosztów pośrednich w projekcie unijnym

Kategoria: Firma
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Nadwyżka kosztów pośrednich w projekcie unijnym Czy musi być opodatkowana? Finansowanie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i dotacji celowej z budżetu państwa jest w świetle art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione w całości (...)

Modyfikowanie i uzupełnianie oferty

Poznaj wpływ wyroku TSUE na polski rynek zamówień publicznych
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Esaprojekt przeciwko województwu łódzkiemu odbił się szerokim echem. Warto przyjrzeć się dokładniej, w jaki sposób to orzeczenie wpłynęło na praktykę uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce. W e-poradniku zostanie omówionych kilka wyroków Krajowej Izby Odwoławczej wydanych na podstawie przywołanego orzeczenia TSUE. Dotyczą one przede wszystkim: - (...)

RODO od 25 maja 2018 r.

Wskazówki dla księgowych i kadrowych
Kategoria: Firma
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Zobacz, jak zmiany wpłyną na pracę księgowych. Zapamiętaj, że wdrożenie RODO, to cztery główne kroki: dostosowanie dokumentacji ochrony danych do RODO; zmiany w systemach informatycznych; przeszkolenie pracowników; bieżące monitorowanie nowych wytycznych do RODO oraz orzecznictwa dotyczącego realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych (...)

Potrącenia z pensji pracownika

Tylko do określonej kwoty
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Wynagrodzenie za pracę jest w sposób szczególny chronione przed potrąceniami. Zajęciu może podlegać wyłącznie wynagrodzenie netto i tylko w ściśle określonych przypadkach. Pracodawca może potrącać bez zgody pracownika tylko należności wymienione w art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Poznaj szczegóły. (...)

Zapłata odsetek

Kiedy stanowi naruszenie dyscypliny finansów
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Zapłata odsetek przez jsfp nie zawsze będzie skutkować postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Aby tak się stało, muszą wystąpić łącznie określone przesłanki. Szczegóły w opracowaniu, z którego dowiesz się także m.in. jak przebiega prawidłowa ewidencja odsetek ze środków finansowych pracownika. Poznasz także 4 zasady przy nieterminowym regulowaniu zobowiązań. (...)

Polecamy kancelarię:

Array ( )
Array ( )

Array ( )