Zatrudnianie kierowców

Kategoria: Transport
Data: 2021-04-30 r.
Ocena:

W umowie o pracę zawieranej z kierowcą powinieneś zamieścić kilka obowiązkowych zapisów. Jeśli ich nie ma albo są nieprecyzyjne bądź niedostosowane do potrzeb firmy, pracodawca naraża się na poważne konsekwencje, np. niepotrzebne duże koszty. (...)

Opłata za korzystanie ze środowiska – sprawdź, jak ją wyliczyć

Data: 2021-04-14 r.
Ocena:

Sprawdź, jak wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska na podstawie konkretnych przykładów. Publikacja rzetelnie przedstawia i tłumaczy sposób wyliczeń opłat krok, po kroku. Zawarte w ebooku praktyczne przykłady pomogą Ci uniknąć podstawowych błędów w Twojej pracy, a także dostarczą gotowe rozwiązania, które będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie. (...)

Prewencja COVID-19 w ramach szkoleń bhp

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Szkolenia bhp powinny zapewnić ich uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Powyższa zasada wynikająca z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp oznacza, że w ramach szkoleń bhp niezbędne jest uwzględnienie (...)

Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Przepisy o pracy zdalnej nie dają pracodawcy możliwości kontroli pracownika w jego własnym domu. Praca zdalna to co innego niż telepraca, więc kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy też nie wchodzi w grę. Pracownik jednak może zgłosić pracodawcy brak możliwości wykonywania pracy zdalnej, ze względu na warunki osobiste, materialne (...)

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19 – praktyczny wzór

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Praca bez względu na jej charakter czy miejsce wykonywania wiąże się z charakterystycznymi dla siebie zagrożeniami. Kluczowym elementem zapewnienia pracownikom należytego poziomu bezpieczeństwa jest konieczność dokonania przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego, której rezultatem powinno być sprowadzenie ryzyka związanego z wykonywaną pracą do akceptowalnego poziomu – czyli takiego, w ramach którego (...)

Zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową – za i przeciw

Kategoria: BHP
Data: 2021-03-26 r.
Ocena:

Epidemia COVID-19 spowodowała zmiany w formie przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektorów pracy. Potrzebna jest zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową udzielona inspektorowi pracy przez pracodawcę. Zatem zarówno pracodawca, jak i pracownicy służby bhp powinni wiedzieć, jakie argumenty przemawiające za wyrażeniem (lub nie) zgody na kontrolę zdalną lub hybrydową. Ważną kwestią (...)

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

Data: 2021-03-25 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Dowiedz się, czy jako wytwórca odpadów również musisz stosować się do jego zapisów. (...)

Poznaj obowiązki, które wynikają z gospodarowania azbestem

Data: 2021-03-12 r.
Ocena:

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest, podobnie jak PCB należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Obowiązujące przepisy prawne nakazują jego sukcesywną eliminację. Azbest powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m3 można wykorzystywać w (...)

Stan pojazdu – za co odpowiada kierowca, zarządzający i przewoźnik

Kategoria: Transport
Data: 2021-03-10 r.
Ocena:

Możliwość ukarania kierowcy, zarządzającego transportem i właściciela firmy za zły stan techniczny pojazdu jest w przepisach określona bardzo ogólnie. Daje to policji i inspektorom szerokie możliwości karania za różne niedociągnięcia. Jakiej kary możesz się spodziewać? (...)

Zmiany w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi

Kategoria: Transport
Data: 2021-03-10 r.
Ocena:

Od 13 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są bardzo duże – większość dróg ma nośność do 11,5 t, zmienił się system zezwoleń na przejazdy nienormatywne, a także kategorie zezwoleń. I co jeszcze? (...)