Zmiany w dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r.

6 kluczowych wskazówek
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-03-01 r.
Ocena:

W myśl nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej za podstawową uznano postać elektroniczną dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej od 1 stycznia 2021 r. jest możliwe tylko dwóch określonych sytuacjach – gdy przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Zapoznaj się z najważniejszymi (...)

Digitalizacja dokumentacji medycznej po zmianie przepisów Kluczowe zasady + lista kontrolna

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-02-23 r.
Ocena:

Niektóre przychodnie prowadzą historie choroby w formie papierowej, a pacjenci potwierdzają w nich odbycie wizyt. Tak też przyjmowane są oświadczenia pacjentów. Czy tę dokumentację należy skanować i umieszczać w systemie informatycznym, biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia 2021 r. za podstawową postać dokumentacji medycznej uznaje się wersję elektroniczną?   Z (...)

Pracownik na zwolnieniu lekarskim, pracownik sezonowy, przestój z powodu pandemii a prawo do trzynastki

Kategoria: Kadry
Data: 2021-02-09 r.
Ocena:

Prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pracownik nabywa, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Chyba że krótszy przepracowany okres objęty jest jednym z wyjątków z katalogu, który stanowi art. 2 ust. 3 ustawy – zaliczenie przerwy w pracy do jednego z tych wyjątków (...)

Jak uniknąć błędów przy wystawianiu e-skierowań?

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-15 r.
Ocena:

Od 8 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać w Polsce obowiązkowe e-skierowania. Zmiana ma ułatwić korzystanie z usług zdrowotnych, usprawnić cały system ochrony zdrowia, a także rozwiązać dotychczasowe problemy związane ze skierowaniami (np. ich nieczytelność). Sprawdź szczegóły tego rozwiązania i uniknij błędów przy wystawianiu e-skierowań. (...)

Ważne zmiany we wskazówkach metodycznych dotyczących badań profilaktycznych pracowników

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-13 r.
Ocena:

Obowiązują już nowe wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Ze względu na fakt, że lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy, zrezygnowano w tym zakresie z obligatoryjnych konsultacji (...)

Ozonowanie pomieszczeń w placówce medycznej i samochodów w dobie COVID-19 – zasady i gotowa procedura

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-12 r.
Ocena:

W obecnej sytuacji epidemicznej i szybkim szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 możesz stosować procedurę dezynfekcji pomieszczeń ozonem, jednak wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu. Konieczne przy tym jest zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu. (...)

Jakie warunki musi spełnić punkt szczepień na wirusa SARS-CoV-2

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-12-29 r.
Ocena:

Podmiot wykonujący szczepienia ma obowiązek zapewnić wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnię dla osób szczepionych. Punkt badań i stanowisko szczepień powinny być oddzielone, np. parawanem. Nie ma jednak obowiązku wyodrębnienia oddzielnego pomieszczenia do szczepień. Poznaj szczegółowe wymogi dla podmiotów, które zgłosiły się do programu szczepień. (...)

Realizacja recept na leki refundowane – co zrobić, gdy są błędy

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-12-17 r.
Ocena:

Realizacja recept, zwłaszcza na leki objęte refundacją, podlega ścisłej regulacji i musi odbywać się według określonych zasad. Niestety w praktyce nie zawsze są one oczywiste i nie zawsze dają się łatwo odnieść i zastosować do sytuacji, z jaką przychodzi zmierzyć się aptekarzom. Tymczasem konsekwencje niewłaściwej realizacji świadczeń objętych umową na (...)

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

Data: 2020-12-09 r.
Ocena:

Masz pytania dotyczące BDO? Poznaj przykładowe pytania (i odpowiedzi na nie) jakie zdarzają się w trakcie użytkowania bazy. Czy wytwórca odpadów, który sam je przewozi do własnego punktu, musi wystawić KPO? Czy można odwołać się od kary za brak BDO? Numer BDO kontrahenta – czy musi się pojawić w dokumentacji? Czy można poprawić KPO (...)

Brak decyzji na emisję gazów i pyłów – konsekwencje

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Za brak decyzji zezwalającej na emisję gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorca może ponieść opłatę podwyższoną, odpowiedzialność administracyjną i karną. (...)