Nowe zasady rozliczania dodatków covidowych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Personel medyczny otrzyma dodatki covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (naliczane wstecz od 1 listopada 2021 r.). Natomiast personel niemedyczny, w tym pomocniczy, otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 5 tys. zł brutto w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi. To zmiana (...)

Polski Ład. Niższy ryczałt dla medyków

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Od 2022 roku obniżka ryczałtu z 17% do 14% obejmie czynności prowadzone przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów. Sprawdź, jakich zmian w ramach Polskiego Ładu mogą się spodziewać osoby wykonujące zawody medyczne.  (...)

Czy od 1 stycznia 2022 r. lekarz może wystawić zwolnienie z powodu wypalenia zawodowego

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2022 r. najnowsza Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych klasyfikuje wypalenie zawodowe jako chorobę. Nie jest jednak jednoznaczne, czy w związku z tym lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie. Sprawdź, dlaczego. (...)

Zmiany w transporcie busami

Kategoria: Transport
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Od początku przyszłego roku rozpocznie się kilkuletnia transformacja transportu ciężarowego pojazdami o dmc od 2.5 do 3.5 tony. W pierwszej kolejności – od lutego do maja przyszłego roku - przewoźnicy wykonujący transporty międzynarodowe będą musieli uzyskać licencję na przewozy międzynarodowe. Uwaga: będzie się to wiązało z koniecznością nawiązania współpracy z zarządzającym operacjami transportowymi w (...)

Jak kształtować kulturę bezpieczeństwa w firmie

Kategoria: BHP
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Bardzo istotną częścią zarządzania firmą jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie. Korzyścią płynącą z wysokiej kultury bezpieczeństwa są m.in. zmniejszające się wskaźniki wypadkowości. Co to oznacza w praktyce? Wysoka kultura bezpieczeństwa to mniej wypadków, to lepsza wydajność pracy pracowników, a to wszystko oznacza większe dochody firmy. Chcesz podnieść kulturę bezpieczeństwa (...)

Jak odwołać się od kar nakładanych przez ITD?

Kategoria: Transport
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Jak odwołać się od kar nakładanych przez ITD? Wielu przedsiębiorców po otrzymaniu niekorzystnej decyzji z GITD nie odwołuje się od niej. Od składania skargi do sądu odstrasza przekonanie, że proces sądowy będzie długi i kosztowny. Czy rzeczywiście tak jest?   Z ebooka dowiesz się: W jaki sposób skonstruować skargę do WSA na postanowienie GITD? Ile masz (...)

Nowy taryfikator kar ITD

Kategoria: Transport
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Na początku 2022 roku czekają nas duże zmiany w taryfikatorze kar, nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Wzrost kar dotknie wszystkich – zarówno kierowców, firmy, jak i zarządzających transportem. Niestety, będzie bardzo odczuwalny, ponieważ kary za niektóre naruszenia wzrosną nawet dziesięciokrotnie. Pojawią się też nowe sankcje, za które do tej pory (...)

Polski Ład w firmach transportowych

Kategoria: Transport
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Polski Ład w 2022 r. spowoduje zmiany w obciążeniach podatkowych dla przedsiębiorców. W związku z tym firmy zastanawiają się – jaki rodzaj opodatkowania będzie dla nich w 2022 r. bardziej korzystny? Czy „tańsze” okaże się: pozostanie na ryczałcie, przejście na podatek liniowy, czy też skorzystanie z zasad ogólnych? Otóż, najbardziej opłacalny w przyszłym (...)

Producenci wody – obowiązki wobec konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktu

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Producenci wody to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia. Sprawdź, jakie mają obowiązki wobec konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktu. (...)

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgodnie z art. 115a Prawa ochrony środowiska (dalej p.o.ś.) jest wydawana w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu poza zakładem, określonych rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Właściwym rozporządzeniem w tej sprawie jest rozporządzenie ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w (...)