Brak decyzji na emisję gazów i pyłów – konsekwencje

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Za brak decyzji zezwalającej na emisję gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorca może ponieść opłatę podwyższoną, odpowiedzialność administracyjną i karną. (...)

Gospodaruj odpadami kuchennymi i pokonsumpcyjnymi zgodnie z prawem

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Odpady kuchenne zaliczamy do bioodpadów. Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone, gdyż poza odpadami zielonymi w zakresie tego pojęcia mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. (...)

Za co mogą ukarać Cię Wody Polskie – nowe rozporządzenie

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Dnia 31 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Wód Polskich wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Sprawdź, czy przepisy również Ciebie dotyczą. (...)

Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o odpadach

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt zakłada weryfikowanie danych z Bazy Danych o Odpadach (BDO) z danymi Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanymi z systemu JPK VAT. Wprowadzenie tej funkcjonalności ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadami i uszczelnić system, co powinno skutkować także zwiększonymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatku (...)

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Zgodnie z ustawą o odpadach, wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za ich prawidłową klasyfikację, tj. określenie kodu na podstawie katalogu odpadów. Według katalogu odpadów, opakowania po środkach niebezpiecznych klasyfikowane są jako 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone). W przypadku odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych klasyfikacja bywa (...)

Reżim sanitarny w placówkach medycznych – poznaj najważniejsze zasady

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-11-27 r.
Ocena:

Przebywanie w szpitalu, a zwłaszcza hospitalizacja na oddziale chirurgicznym lub chorób zakaźnych, stwarza ryzyko zakażenia drobnoustrojami. Źródłem zakażenia mogą być inni chorzy obecni na oddziale, osoby będące nosicielami danego drobnoustroju, a także inne zarazki zasiedlające środowisko szpitala. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo pacjenta na oddziale szpitalnym. (...)

Jak rozstrzygać zbiegi tytułów do ubezpieczeń w przypadku umów zlecenia. 4 przykłady

Kategoria: Podatki
Data: 2020-11-24 r.
Ocena:

Jeżeli umowa zlecenia występuje obok innego tytułu do ubezpieczeń, np. umowy o pracę czy prowadzenia własnej działalności, wtedy mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń. Możliwych jest wiele przypadków i różnych konfiguracji tytułów do ubezpieczeń występujących łącznie, w tym samym czasie lub „zazębiających się” czasowo. Komplikuje to sytuację i może oznaczać problemy z (...)

Dlaczego badania profilaktyczne powinny objąć predyspozycje psychiczne pracownika

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-11-20 r.
Ocena:

Dlaczego badania profilaktyczne powinny objąć predyspozycje psychiczne pracownika  Jeśli pracodawca stawia przez pracownikiem zadania wymagające odpowiednich predyspozycji psychicznych, powinien skierować go również na badania psychologicznie, pod kątem oceny do pracy w narażeniu na stres, gotowości do podejmowania szybkich decyzji w różnych porach doby, a także predyspozycji do pracy zespołowej. Jeśli (...)

COVID w firmie. Instrukcje postępowania dla pracodawcy i pracownika

Kategoria: Kadry
Data: 2020-10-28 r.
Ocena:

E-book zawiera instrukcje postępowania krok po kroku. Jedna służy pracodawcy i opisuje działania, które należy podjąć w firmie, gdy u pracownika wystąpią objawy zakażenia COVID-19. Druga przeznaczona jest dla pracownika z uzasadnionym podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Materiał opracowany przez prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych (...)

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 dla pracownika, który jest uczestnikiem PPK – lista płac

Kategoria: Kadry
Data: 2020-10-26 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: Jakie składniki wynagrodzenia obejmuje obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę Ile wynosi wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku w zależności od wymiaru etatu Ile od 1 stycznia 2021 r. wyniesie wynagrodzenie netto dla 40-letniego pracownika zatrudnionego na cały etat 40-letni, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne i jest uczestnikiem PPK Jakie jest stanowisko dyrektora Krajowej (...)