O co należy zadbać, aby bezpiecznie udzielać świadczeń medycyny estetycznej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-09-15 r.
Ocena:

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zabiegi estetyczne wzrosła również liczba podmiotów udzielających tego typu świadczeń, w tym gabinetów dentystycznych, które stale poszerzają zakres swoich usług. O czym należy pamiętać, rozpoczynając działalność w tym zakresie, a na co szczególnie zwrócić uwagę jeśli takie usługi już mamy w ofercie.  Z e-booka dowiesz się: Które (...)

11 ułatwień w systemie wdrażania funduszy UE, z których już możesz korzystać

Kategoria: Firma
Data: 2017-09-05 r.
Ocena:

Z tego ucieszą się beneficjenci! Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wyraźnie ułatwia i upraszcza procedury.   Znowelizowana ustawa stanowi element tzw. Konstytucji Biznesu, tj. pakietu zmian instytucjonalnoprawnych, którego celem jest stworzenie nowego, lepszego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców gwarantujących im szeroki zakres praw (...)

10 objawów uzależnienia od komputera i sposoby radzenia sobie z nimi

Kategoria: Oświata
Data: 2017-09-05 r.
Ocena:

Dowiedz się, jak rozpoznać dziecko uzależnione od komputera i znajdź odpowiedzi na pytania: Od czego można się uzależnić? Jak nadmierne korzystanie z ekranów wpływa na dziecko? Kto jest podatny na uzależnienie? Jak sobie poradzić z objawami uzależnienia?   (...)

Sieć szpitali – 6 wskazówek, jak postąpić z listami oczekujących po ustaniu udzielania świadczeń

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-09-05 r.
Ocena:

Znamy już listę placówek, które znalazły się w sieci szpitali. Zabrakło wielu tych, które zabezpieczały kilkadziesiąt procent udzielanych świadczeń na danym terenie. Co się stanie z pacjentami, którzy znajdowali się na listach oczekujących podmiotów, które nie weszły do sieci szpitali? Z e-booka dowiesz się ponadto: jakie obowiązki wobec pacjentów i NFZ ma (...)

Pakiet drogowy uchwalony – przewoźniku sprawdź, co się za tym kryje

Kategoria: Transport
Data: 2017-08-18 r.
Ocena:

Komisja Europejska przedstawiła zbiór przepisów, których wprowadzenie ma na celu poprawę konkurencyjności, warunków socjalnych pracy kierowców, a także promowanie ekologicznych rozwiązań w transporcie. Najważniejsze zmiany dotyczą przewozów kabotażowych, płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym oraz czasu pracy kierowców.  Przepisy te zaczną obowiązywać w ciągu najbliższych miesięcy, sprawdź jakie zmiany cię czekają!   Z (...)

12 przypadków poprawnego rozliczania środków trwałych

Kategoria: Podatki
Data: 2017-08-18 r.
Ocena:

Środkami trwałymi są budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty - stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na (...)

Przygotuj się na zmiany w podatkach dochodowych

Kategoria: Podatki
Data: 2017-08-18 r.
Ocena:

Obowiązują już zmiany w PIT i CIT, które rozszerzają możliwość jednorazowej amortyzacji podatkowej. Sprawdź, czy skorzystasz na zmianach. Zobacz, jakie nowości czekają Cię od 2018 roku w CIT. (...)

Wyodrębniona ewidencja księgowa

Obowiązek beneficjenta projektów unijnych
Data: 2017-08-16 r.
Ocena:

Ubiegając się o dofinansowanie, pamiętaj o wyodrębnionej ewidencji! Jeśli zamierzasz realizować projekt współfinansowany ze środków europejskich, sprawdź, czy musisz do niego zaprowadzić odrębne księgi rachunkowe. W umowach o dofinansowanie wskazywane jest, że beneficjenci zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Nie oznacza to jednak konieczności ani prowadzenia ksiąg rachunkowych (jeśli podatnik prowadzi (...)

Jak ewidencjonować stan środków pieniężnych w jednostce – konta 130 i 131

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-07-25 r.
Ocena:

Do księgowania stanu środków pieniężnych i obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej służy konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”, natomiast samorządowe zakłady budżetowe ujmują środki na rachunku bankowym niezbędne do ich działalności na koncie 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych”. Co należy ewidencjonować na stronach Winien i Ma kont 130 i (...)

Naruszenia ochrony danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Kategoria: Firma
Data: 2017-07-25 r.
Ocena:

Unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych zwiększa ochronę praw osób, których dane dotyczą. Dużą wagę przykłada m.in. do zapobiegania naruszeniom ochrony danych osobowych, a w sytuacji gdy do nich dojdzie – odpowiedniego na nie reagowania (np. informowanie organu nadzorczego i podmiotu danych, że doszło do naruszenia). Omówienie tego tematu (...)

Array ( )