Kontrola działalności geodezyjnej i kartograficznej

Sprawdź swoje obowiązki i prawa kontrolera
Kategoria: Nieruchomości
Data: 2017-07-10 r.
Ocena:

Kontrola działalności geodezyjnej i kartograficznej - sprawdź swoje obowiązki i prawa kontrolera Uprawnienie do przeprowadzania kontroli mają zarówno organy nadzoru geodezyjnego oraz administracji geodezyjnej. Przeprowadzane kontrole obejmują legalność i rzetelność, a w przypadku SGiK dodatkowo celowość. Sprawdź zasady ich przeprowadzania oraz prawa i obowiązki stron. Przeczytaj raport i dowiedz się: Jak jest podział (...)

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Poznaj zasady i tryb realizacji zadań dotyczących sieci
Kategoria: Nieruchomości
Data: 2017-07-10 r.
Ocena:

GESUT stanowi system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Sprawdź, w jaki sposób dokonuje się sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przeczytaj raport i poznaj: Formy gromadzenia informacji Tryb dokonywania uzgodnień dla projektowanych sieci W artykule m.in.: Podajemy okres ważności ustaleń z narady oraz przechowywania (...)

Administrator systemów informatycznych

Kategoria: Firma
Data: 2017-06-30 r.
Ocena:

Administratora systemów informatycznych można nazwać bezpośrednim opiekunem systemów informatycznych, w których są m.in. przetwarzane dane osobowe. Często funkcja ta jest łączona z funkcją administratora bezpieczeństwa informacji. Czy to dobre rozwiązanie? Na to i inne pytania dotyczące administratora systemów informatycznych znajdziesz odpowiedź w naszej publikacji. Dowiesz się z niej m.in.: Kim jest (...)

Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w projekcie unijnym

Kategoria: Firma
Data: 2017-06-30 r.
Ocena:

O tym nigdy nie możesz zapomnieć! Instytucja zarządzająca powierza beneficjentom funduszy unijnych obowiązek przetwarzania danych osobowych w ramach zarówno poszczególnych programów operacyjnych, jak i centralnego systemu teleinformatycznego. Już w tym momencie przepisy określające zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych są restrykcyjne, a od maja 2018 r. zostaną dodatkowo zaostrzone. Wówczas (...)

Jest już nowy KSR. Poznaj praktyczne wskazówki, jak ujmować środki trwałe zgodnie z KSR nr 11

Kategoria: Podatki
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

KSR nr 11 zawiera cenne dla księgowych wskazówki, jak prawidłowo ujmować środki trwałe. Pobierz ebook i sprawdź: - od kiedy musisz obowiązkowo stosować postanowienia KSR, - jak jednostki, które nie stosują KSR mogą skorzystać z zawartych tam wskazówek, - kiedy składnik aktywów spełnia warunki uzasadniające uznanie go za środek trwały, - jak określić okres ekonomicznej (...)

Uwaga! Od 1 wrześnią zmiany w zakresie JPK Przedsiębiorcy będą wysyłać szefowi KAS dobowe wyciągi z rachunków

Kategoria: Podatki
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

Przedsiębiorcy będą wysyłać szefowi KAS dobowe wyciągi z rachunków: sprawdź, kogo dotyczy ten obowiązek w jaki sposób będą przekazywane wyciągi bankowe w formie pliku JPK jakie dane muszą się znaleźć na wyciągu jak zmieni się katalog dowodów w postępowaniu podatkowym. Uważaj! Ministerstwo Finansów posiada specjalne narzędzie do weryfikacji plików JPK. Zobacz jak uniknąć błędów i (...)

Nowe przepisy o wymiarach i wadze pojazdów dla ciężarówek i autobusów

Kategoria: Transport
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

Już niedługo mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące dozwolonych wymiarów i dopuszczalnej masy całkowitej ciężarówek i autobusów, Co się zmieni? Przepisy będą zliberalizowane. Ciężarówki oraz autobusy będą mogły mieć większą długość, będą mogły też być cięższe niż do tej pory. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich pojazdów, tylko niektórych, trzeba (...)

Nieprawidłowości, nadużycia i uchybienia w dotacjach unijnych

Kategoria: Firma
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

Sprawdź, na co uważać, aby nie stracić dotacji! Każdy błąd, jakiego dopuści się podmiot realizujący unijny projekt, ma inne znaczenie i konsekwencje. Warto wiedzieć, że wystąpienie nadużyć, nieprawidłowości oraz uchybień w realizacji projektu nie jest pojęciem tożsamym. Na czym polegają te różnice? Jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości? Przeczytasz o tym (...)

Jak wdrożyć 5S w firmie – praktyczny przewodnik

Kategoria: Firma
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

W artykule przedstawiono etapy wdrażania systemu w firmie produkcyjnej oraz praktyczne porady, które mogą być pomocne przy uruchamianiu systemu 5S w Twoim dziale. 5S to zestaw technik i metod, których celem jest ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy. Jest to też jedno z niewielu narzędzi, które nie wymaga dużych (...)

Jak skutecznie identyfikować wyroby w trakcie produkcji

Kategoria: Firma
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

Kody kreskowe, czyli graficzne odwzorowania informacji za pomocą kresek i odstępów pomiędzy nimi, umożliwiają zakodowanie określonych informacji, które będziesz mógł później szybko i jednoznacznie odczytać. Wykorzystane w systemie nadzoru i kontroli produkcji mogą stać się skutecznym narzędziem pozwalającym właściwie reagować w przypadkach występowania jakichkolwiek negatywnych zjawisk w Twoim dziale. W artykule (...)

Array ( )