Jak stosować „procedurę odwróconą”? Skorzystaj z praktycznych podpowiedzi specjalistów

Data: 2017-05-25 r.
Ocena:

Sprawdź, jak pokonać 7 problemów pojawiających się w „procedurze odwróconej” Procedura odwrócona to nowość wprowadzona do systemu zamówień publicznych w 2016 r. Właściwe jej wykorzystanie może przyspieszyć postępowanie i ułatwić wybór wykonawcy, pod warunkiem, że organizator przetargu dobrze wie, jakie czynności po kolei przeprowadzić i jak rozwiązać dylematy związane z (...)

Zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej Nowe regulacje od 11 maja 2017 r.

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-05-25 r.
Ocena:

Od 11 maja obowiązują zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprawdź, nowe regulacje i dowiedz się, jak je zastosować w praktyce. Z e-booka dowiesz się: jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydania oryginałów dokumentacji medycznej jakie są nowe zasady udostępniania dokumentacji po śmierci pacjenta jaka nowa forma udostępniania jest dopuszczalna jak (...)

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania - odpowiedzi na 8 kluczowych pytań

Kategoria: Firma
Data: 2017-05-22 r.
Ocena:

Jeśli przekazujesz innemu podmiotowi dane osobowe swoich pracowników lub klientów, aby przetwarzał je w Twoim imieniu, dochodzi wówczas do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Będzie tak np. przy zlecaniu obsługi prawnej lub kadrowej podmiotowi zewnętrznemu. Aby takie działanie było zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, należy z takim podmiotem podpisać (...)

Odliczanie VAT – wyjaśnienie najtrudniejszych przypadków

Kategoria: Podatki
Data: 2017-05-11 r.
Ocena:

Aby podatnik mógł odliczyć podatek od towarów i usług musi spełnić ustawowe warunki. Skorzystaj z wiedzy doświadczonych ekspertów, aby bezbłędnie odliczać VAT. Pobierz ebook, z którego dowiesz się m.in.: czy można odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy usług zakwaterowania i usług gastronomicznych czy zmieniły się zasady odliczania VAT od zakupionego paliwa jak odliczyć (...)

Programy transnarodowe i przygraniczne

Programy unijne dla tych, którzy przekraczają granice
Kategoria: Firma
Data: 2017-05-09 r.
Ocena:

Programy zarządzane przez Komisję Europejską są cennym źródłem dofinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska, badań i rozwoju, innowacji, praw człowieka, czy też wymian międzynarodowych. Skorzystaj także z bogatej oferty dotacji w programach współpracy przygranicznej. Najbliższe miesiące będą obfitować w nabory projektów w programach współpracy przygranicznej. Nowością w ofercie jest program (...)

Sprawdź, na jakich zasadach od 1 stycznia 2017 możesz sprzedawać detalicznie zwierzęta ze swojej hodowli

Kategoria: Firma
Data: 2017-05-05 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2017 r. rolnicy mogą sprzedawać produkty ze swojego gospodarstwa, czyli to, co pochodzi z jego chowu, hodowli i uprawy. Mogą to być nie tylko surowce, ale także przetworzone produkty, jak sery czy wędliny. Jeśli chcesz sprzedawać swoje produkty detalicznie muszą jednak pamiętać, że co najmniej 50% surowców (...)

Przeniesienie prawa do otrzymania zasiłku pogrzebowego na zakład pogrzebowy

Kategoria: Prawo prywatne
Data: 2017-04-26 r.
Ocena:

Uprawnienie do zasiłku pogrzebowego łączy się z poniesieniem wydatków związanych z pogrzebem, przysługuje zatem podmiotom, które pokryły jego koszty. Polskie przepisy nie regulują kwestii przeniesienia prawa do zasiłku pogrzebowego przez osobę uprawnioną do jego otrzymania na podmiot, który faktycznie podjął się jego wykonania, np. zakład pogrzebowy. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego (...)

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

Data: 2017-04-25 r.
Ocena:

Wyróżniamy trzy rodzaje audytów energetycznych - audyt efektywności energetycznej, audyt energetyczny oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Pierwszy z nich dotyczy inwestycji, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej. Drugi wiąże się głównie z budynkami i termomodernizacją. Natomiast ten trzeci jest najbardziej ogólny i dotyczy zużycia energii w przedsiębiorstwie. Przeczytaj e-book i dowiedz (...)

Jak sprawnie filtrować i sprawdzać poprawność danych w Excelu

Kategoria: Firma
Data: 2017-04-18 r.
Ocena:

Załóżmy, że masz do przejrzenia listę danych dotyczącą sprzedaży, która zawiera kilkaset pozycji. Interesuje Cię informacja, które produkty sprzedawały się najlepiej. Sortujesz listę według produktów i sumujesz kwoty sprzedaż y pierwszego produktu, potem drugiego, trzeciego… Jak wiele czasu to zajmie? Zamiast sumować oddzielnie kilkaset pozycji można skorzystać z autofiltra. Dzięki (...)

Prawne uwarunkowania przeniesienia grobu

Kategoria: Prawo prywatne
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Aby w ogóle mówić o przeniesieniu grobu, najpierw należy ustalić, że taki grób w ogóle istnieje. Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wyraźnie przesądza, że każdy zmarły musi mieć swoje miejsce pochówku. Prawo pochowania zwłok ludzkich przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Jeżeli zwłoki nie zostaną (...)

Array ( )