Jak przygotować wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Data: 2020-09-16 r.
Ocena:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem odpadów na drodze odzysku lub unieszkodliwiania. Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. (...)

Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19. Najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Sprawdź najnowsze wyjaśnienia MRPiPS. (...)

Jak przygotować dobrej jakości biznesplan w ramach PROW i innych programów

Kategoria: Firma
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

Rolnicy mogą liczyć na pomoc finansową w ramach różnych programów, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW). Każdy schemat pomocowy charakteryzują różne kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kluczowym elementem jest jednak przejrzysty biznesplan. Jak go napisać? (...)

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na podstawę wymiaru zasiłków?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na podstawę wymiaru zasiłków? Sprawdź, jak wypłata wynagrodzenia postojowego wpłynęło na podstawę wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Przekonaj się, czy obecnie podstawę wymiaru świadczenia, do którego prawo powstało w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy albo w miesiącach poprzedzających, stanowi wynagrodzenie po (...)

Czy przestój wpływa na podstawę zasiłkową?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-14 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: Jakie są zasady, jeżeli  wynagrodzenie za przestój pracodawca wypłacił pracownikowi za cały miesiąc kalendarzowy niewykonywania pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy? Jaskie zasady należy zastosować, w przypadku gdy za część miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie za świadczoną pracę, a za część miesiąca wynagrodzenie za przestój? Jak postąpić, jeżeli w (...)

Kontrole ZUS i KAS

Korzystałeś z ulg? Przygotuj dokumenty
Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-04 r.
Ocena:

ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS) będzie kontrolował podatników, którzy skorzystali z tarcz antykryzysowych. Wynika to m.in. z faktu, że pomoc była udzielana na podstawie oświadczeń pracodawców. (...)

Czas pracy kierowców – co się zmieniło od 20 sierpnia?

Kategoria: Transport
Data: 2020-08-31 r.
Ocena:

Pakiet mobilności przewiduje sporo zmian w zakresie czasu pracy kierowców. Najważniejsze z nich dotyczą odpoczynków kierowców oraz ich powrotów do bazy firmy bądź miejsca zamieszkania. Na jakie nowe obowiązki musisz się przygotować?   Odpoczynki kierowcy po wejściu w życie przepisów pakietu mobilności – na co musisz się przygotować? Co się zmieni w zakresie (...)

Wydawanie leków w praktyce – wskazówki dla farmaceutów

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-08-25 r.
Ocena:

Wydawanie leków w praktyce – wskazówki dla farmaceutów Realizacja recept prze farmaceutów to wielka odpowiedzialność, zarówno pod względem medycznym, jak i finansowym, ponieważ ewentualne błędy skutkują wysokimi karami. Dlatego tak istotne jest, aby proces ten przebiegał prawidłowo, zgodnie z przepisami, wytycznymi NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia. Sprawdź, jak nie popełnić błędów, które (...)

Apteki - zasady realizacji recepty weterynaryjnej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-08-25 r.
Ocena:

Lekarz weterynarii w sytuacji, kiedy brak jest preparatu leczniczego, weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, ma możliwość wystawienia recepty na produkty lecznicze lub leki recepturowe, które przeznaczone są dla ludzi, a mogą być stosowane w terapii zwierząt. Dokument taki nosi nazwę recepty weterynaryjnej. Jak w praktyce realizować takie recepty w aptekach? Dowiedz (...)

Na jakie nowe wymogi wobec firm transportowych musisz się przygotować w związku z Pakietem Mobilności?

Kategoria: Transport
Data: 2020-08-19 r.
Ocena:

Pakiet Mobilności to zbiór przepisów, które mają regulować transport drogowy w UE.  Przewidziano w nim m.in. zmiany dotyczące odpoczynków kierowców, obowiązek zjeżdżania do bazy w określonych odstępach czasu, nowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy kierowców, nowe zasady w zakresie delegowania, kabotażu i przepraw promowych. Na co musisz się przygotować? (...)