Ponowna ocena ryzyka zawodowego

Kategoria: BHP
Data: 2021-07-29 r.
Ocena:

Reakcja pracodawcy na wypadek przy pracy, a w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie stwierdzonych zagrożeń, winna skutkować ponowną oceną ryzyka zawodowego”. Tak orzekł WSA w Rzeszowie w swoim orzeczeniu. Zobacz, co należy, zdaniem sadu, uwzględni (...)

Wymiana danych w elektronicznej dokumentacji medycznej – zmiany od 1 lipca 2021

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-07-02 r.
Ocena:

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie dane dotyczące zdarzeń medycznych placówki medyczne będą musiały wysyłać do Systemu P1, co umożliwi wymianę indeksów elektronicznej dokumentacji medycznej między nimi. Sprawdź, jakie dane będziesz musiał przekazywać do systemu P1. (...)

Jakie są korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji inwestycji w OZE

Data: 2021-06-28 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: jakie wyzwania w zakresie OZE stawia przed Polską UE, jaka jest obecnie rola OZE w Polsce, jakie są atuty montowania instalacji fotowoltaiczych, jaki jest czas zwrotu kosztów realizacji takiej instalacji, na jakie dofinansowanie możesz liczyć, planując inwestycję w fotowoltaikę. (...)

Cztery ważne obowiązki wprowadzającego sprzęt na rynek

Data: 2021-06-28 r.
Ocena:

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny musi wywiązać się z wielu obowiązków jakie narzuca ustawa o zużytym sprzęcie. Jeśli je zaniedba, grożą mu wysokie kary. (...)

Jak sporządzić plan urlopów na 2021 r.

Kategoria: Kadry
Data: 2021-05-28 r.
Ocena:

(...)

Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru v2

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)

Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)