Certyfikaty inwestycyjne i produkty strukturyzowane

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-06-2012 r.

Kolejnym rodzajem instrumentów notowanych na warszawskim parkiecie są certyfikaty inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane. Oba rodzaje instrumentów są ciekawą alternatywą inwestycyjną dla graczy, którzy chcieliby wyjść poza schemat tradycyjnego lokowania kapitału w akcje czy też papiery dłużne.

Na początku zwrócimy uwagę na certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi emitowanymi przez zamknięte fundusze lub mieszane fundusze inwestycyjne. Certyfikaty są potwierdzeniem uczestnictwa w funduszu i pozwalają na ustalenie wielkości należności, jaka z tego tytułu przysługuje danemu uczestnikowi w danym momencie.

Jest to instrument dla tych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani bezpośrednim inwestowaniem w inne instrumenty finansowe. Certyfikaty inwestycyjne są notowane na giełdzie na takich samych zasadach, jak akcje.

Natomiast produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji, wartości indeksów giełdowych czy też kursów walut).

Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną według określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.

W zależności od konstrukcji instrumentu możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje produktów strukturyzowanych.

Po pierwsze, mamy produkty gwarantujące ochronę kapitału – bardzo bezpieczne, dają inwestorowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy i jednocześnie 100-proc. gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (inwestor nie poniesie straty).

 

W drugim wariancie występują produkty nie gwarantujące pełnej ochrony kapitału. Instrumenty te są bardziej ryzykowne, gdyż większy jest udział inwestora zarówno w zyskach, jak i stratach generowanych prze produkt (niemniej inwestor ma szansę na duży zarobek)

Produkty strukturyzowane możemy również podzielić w zależności od terminu ich wykupu na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24800 )
Array ( [docId] => 24800 )