Czym jest analiza finansowa spółki

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-06-2012 r.

Analiza finansowa spółki, zwana też często analizą wskaźnikową opiera się na skrupulatnym badaniu kondycji określonego podmiotu. Dzięki prześwietleniu ksiąg finansowych możesz z dużym prawdopodobieństwem ocenić nie tylko bieżącą kondycję, ale również perspektywy i przyszłość firmy.

Należy wyróżnić dwa rodzaje źródeł informacji, które stanowią podstawę decyzji inwestycyjnych. Po pierwsze chodzi o sprawozdanie finansowe spółki, po drugie – o inne, dostępne na rynku informacje finansowe, które nie pochodzą bezpośrednio od interesującego cię przedsiębiorstwa.

W przypadku sprawozdania finansowego kluczowe znaczenie będzie miała dla ciebie ocena bilansu. Jest to część sprawozdania, sporządzana na określony dzień (najczęściej 31 grudnia). Informacje zawarte w bilansie pokazują stan aktywów – czyli majątku spółki – i ich źródeł finansowania (np. kapitał własny, kapitał obcy).

Musisz także skupić uwagę na rachunku zysków i start. To zestawienie da ci możliwość oszacowania wyniku finansowego spółki (zysku lub straty). Oszacowanie tego wyniku jest rezultatem porównania przychodów działalności firmy z kosztami tej działalności.

Nie zapomnij także o sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, które informuje, jakie były źródła i wykorzystanie przepływów pieniężnych otrzymywanych i płaconych przez spółkę.

Kolejny ważny element to zestawienie zmian w kapitale własnym. Zawiera bowiem informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego. Wskazuje stan na początku okresu, zmiany z podziałem na przyczyny, a także stan na koniec okresu.

Analiza finansowa przeprowadzana jest za pomocą zestawu odpowiednich wskaźników, które również ułatwiają podjęcie decyzji inwestycyjnych.

W tym przypadku musisz zwrócić uwagę na wskaźniki płynności, które określają zdolność spółki do wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

Ważne są również wskaźniki zadłużenia, analizujące zadłużenie długoterminowe spółki (w jakim stopniu jest ona zadłużona i jaka jest jej zdolność do obsługi tego zadłużenia).

Oczywiście nie możesz pominąć wskaźników aktywności, które oceniają zdolność firmy w zakresie wykorzystania aktywów.

Kolejne miejsce zajmują wskaźniki rentowności, które oceniają na ile rentowna jest spółka (tzn. jak kształtuje się relacja osiąganych zysków w stosunku do innych parametrów finansowych).

Warto też zwrócić uwagę na wskaźniki rynkowe, które wiążą cenę akcji na rynku z wielkościami charakteryzującymi wyniki finansowe.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24724 )
Array ( [docId] => 24724 )