Czynniki wpływające na ryzyko inwestycyjne

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-06-2012 r.

Możemy wyróżnić bardzo wiele czynników, mających wpływ na ryzyko inwestycyjne. Jednak najważniejsze z nich dotyczą: rodzaju instrumentu finansowego, wiarygodności emitenta, a także okresu do wykupu instrumentów.

W przypadku inwestycji dokonywanych na rynku kapitałowym szczególnie ważny jest poziom ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować.

Z jednej strony bowiem pojawiają się osoby czy też instytucje o dużej niechęci do ryzyka, zainteresowane najczęściej bezpiecznymi instrumentami (np. obligacjami skarbowymi). Z drugiej zaś strony – na całkowicie przeciwnym biegunie - mamy do czynienia z akceptacją wysokiego ryzyka (i np. zakupem akcji, notowanych na giełdzie).

W obu przypadkach poziom ryzyka zależy od bardzo wielu indywidualnych czynników, jak chociażby wiek, sytuacja materialna, rodzinna, wykształcenie czy też cechy charakteru.

Skupiając się jednak na rodzaju instrumentów finansowych zauważysz, że poszczególne grupy obarczone są różnym rodzajem ryzyka. W tej klasyfikacji najmniejszym poziomem ryzykach charakteryzują się instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. W dalszej kolejności pojawiają się obligacje, następnie akcje i w końcu instrumenty pochodne (opcje i kontrakty terminowe).

Drugi podział opiera się na wiarygodności emitenta.

Instrumenty finansowe mogą być emitowane przez bardzo szeroką grupę podmiotów. I tutaj, biorąc pod uwagę wiarygodność emitenta, a więc jego zdolność do regulowania zobowiązań wynikających z emisji papierów, możesz wyróżnić kilka grup podmiotów. Jednocześnie należy ich uporządkować od najbardziej wiarygodnych, do tych – potencjalnie – cechujących się najmniejszą wiarygodnością.

Tutaj na pierwszym miejscu jest Skarb Państwa i agendy rządowe. Na drugim miejscu znajdują się jednostki administracji państwowej (np. miasta, gminy), a stawkę zamykają instytucje finansowe i przedsiębiorstwa.

 

Warto też zwrócić uwagę na okres wykupu instrumentu finansowego (dotyczy jedynie instrumentów dłużnych).

W przypadku dłużnych instrumentów finansowych – takich, jak np. obligacje - należy przyjąć zasadę, że papiery wyemitowane na dłuższy okres są obarczone większym ryzykiem inwestycyjnym, niż instrumenty o krótszym terminie wykupu.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24728 )
Array ( [docId] => 24728 )