Do czego służy rachunek pieniężny w koncie inwestycyjnym

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 29-06-2012 r.

Zawierając umowę z brokerem na świadczenie usług maklerskich jesteśmy zobligowani do uruchomienia dwóch kont w ramach jednego rachunku inwestycyjnego. W ramach pierwszego prowadzona jest ewidencja papierów wartościowych i dokonywanych przez nas transakcji kupna i sprzedaży. Na drugim zaś broker dokonuje zapisów odnośnie zmian w poziomie gotówki.

Trzeba pamiętać, że rachunek pieniężny w koncie inwestycyjnym nie może być dowolnie użytkowany przez klienta, jak ma to miejsce w przypadku rachunku pieniężnego w banku. Zasady jego funkcjonowania są ściśle określone procedurami rynkowymi i mają wyłącznie związek z transakcjami na papierach wartościowych.

W efekcie klient nie może dawać tutaj dowolnych dyspozycji np. związanych z opłatą bieżących świadczeń i rachunków czy dokonywać przelewów zgodnie z własnymi potrzebami.

Z całą pewnością podstawową funkcją rachunku pieniężnego jest realizowanie zobowiązań, które wynikają z kupna bądź sprzedaży określonych instrumentów finansowych. Ponadto ze środków zgromadzonych na tym koncie, dom maklerski może regulować opłaty i prowizje z tytułu zawartej z klientem umowy.

Oczywiście bardzo ważne znaczenie ma tutaj możliwość dokonywania przelewów pieniężnych w związku z dokonywani transakcjami. Z jednej strony chodzi bowiem o zasilenie konta przed zakupem papierów wartościowych, a z drugiej zaś o możliwość dostępu do gotówki już po ostatecznym sfinalizowaniu transakcji.

 

Poprzez rachunek pieniężny inwestor może także dokonywać spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie akcji, obligacji czy też np. instrumentów pochodnych.

Jest również w stanie uruchomić linię kredytową, która może mu posłużyć do zakupu papierów notowanych już na platformie obrotu (np. warszawskim parkiecie) czy też nabycia akcji w ramach tzw. oferty publicznej (zakup akcji spółek, które jeszcze nie trafiły na wspomniany wcześniej rynek wtórny).

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24816 )
Array ( [docId] => 24816 )