Jak działa indeks akcji Investor MS

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 27-06-2012 r.

Wskaźnik Investor MS to dawny indeks DWS MS, który mierzy zachowanie kursów akcji małych i średnich spółek. Mechanizm jego działania został opracowany na początku marca 2003 roku wspólnie przez warszawską giełdę i ówczesne Towarzystwo Funduszy DWS Polska (obecnie Investors TFI).

Zmiana nazwy indeksu nastąpiła w marcu 2011 roku. Obecnie podstawą do obliczania tego wskaźnika są papiery małych i średnich firm z obszaru inwestycji funduszu Investor Top 25 Małych Spółek FIO.

W rezultacie wskaźnik Investor MS jest swego rodzaju punktem odniesienia do wyników inwestycyjnych wspomnianego już funduszu.

Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, warszawska giełda na bieżąco oblicza i publikuje wartości indeksu. Sprawuje także bezpośredni nadzór nad prawidłowością jego obliczania. Mechanizm jest tutaj bardzo prosty – publikacja indeksu odbywa się w każdym dniu sesyjnym, a jego wartość pojawia się na początku i na zakończeniu notowań.

Wartość otwarcia obliczana jest na podstawie transakcji zawartych do godziny 11.30. Z kolei w przypadku wartości zamknięcia mamy do czynienia ze standardową procedurą. Tutaj za podstawę brane są kursy akcji z zamknięcia sesji giełdowej.

Investor MS jest indeksem typu dochodowego. W efekcie wskaźnik ten uwzględnia, oprócz cen, także dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Datą bazową, jaka została przyjęta przy wprowadzeniu indeksu na rynek jest 31 grudnia 2002 roku.

Warto zwrócić także uwagę, że skład indeksu jest weryfikowany w zależności od liczby papierów spółek w wolnym obrocie (tzw. free float), ale także kondycji i perspektyw rozwoju poszczególnych firm.

 

Z indeksu usuwane są np. akcje spółek, które nie wykazały dodatniej wartości kapitałów własnych i takich, przeciwko którym zostało wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe.

Ważnym elementem wskaźnika Investor MS jest również promocja zasad ładu korporacyjnego, który powinien być przestrzegany szczególnie w spółkach notowanych na warszawskim parkiecie.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24813 )
Array ( [docId] => 24813 )