Jak działa Izba Domów Maklerskich

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 04-07-2012 r.

Izba Domów Maklerskich pełni bardzo ważną rolę na rynku kapitałowym, zrzeszając pośredników specjalizujących się w obrocie papierami wartościowymi. Została zawiązana w 1996 roku, przejmując funkcje, jakie wcześniej sprawował Zespół Domów Maklerskich Związku Banków Polskich.

Zadania IDM skupiają się przede wszystkim na ochronie interesów środowiska maklerskiego, jego integracji, a także kształtowaniu odpowiednich standardów w zakresie przepisów prawa i procedur na rynku kapitałowym.

Ma to szczególnie istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu papierami wartościowymi, chroniąc uczestników rynku przed ewentualnymi zagrożeniami. W tym celu zostały m.in. wprowadzone zasady dobrej praktyki domów maklerskich, które mają być skutecznym orężem w walce przed uchybieniami ze strony pośredników.

Oczywiście Izba prowadzi również bardzo aktywną działalność edukacyjno-szkoleniową na rzecz swoich członków. Jest też inicjatorem i uczestnikiem prac, które mają na celu nie tylko rozwój rynku kapitałowego w Polsce, ale także poprawę kondycji rodzimej gospodarki.

Stąd m.in. ścisła współpraca z administracją rządową oraz instytucjami rynku kapitałowego w zakresie inicjowania, ale również opracowywania i modyfikacji już istniejących przepisów prawa i procedur operacyjnych.

Dla środowiska maklerskiego takie działania są nieocenione, szczególnie w kontekście promowania dobrego wizerunku brokerów i standardów, jakimi kierują się w swojej działalności.

 

Od tego bowiem zależy w znacznym stopniu zaufanie klientów, partnerów biznesowych i całego otoczenia rynkowego, które jest niezbędne do prowadzenia działalności maklerskiej. Daje również gwarancję bezpiecznego obrotu, a dla pośredników jest szansą na przyciągnięcie do swojej oferty nowych inwestorów.

W określonych sytuacjach brokerzy mogą uzyskać pomoc i wsparcie ze strony Izby. Jest ona także odpowiedzialna za organizowanie i wspieranie działalności w zakresie kształcenia zawodowego pracowników domów maklerskich.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24843 )
Array ( [docId] => 24843 )