Jak giełdowe indeksy mierzą zmiany cen akcji

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 19-06-2012 r.

Indeksy giełdowe obrazują zmiany cen akcji wielu różnych spółek. Tym samym inwestorzy mają możliwość obserwowania zmian koniunktury nie tylko na przykładzie różnic kursów pojedynczych firm, ale także całego rynku czy też poszczególnych sektorów. Indeksy więc, odzwierciedlają nastroje panujące na parkiecie w danym dniu.

Wśród indeksów GPW, najstarszym i najważniejszym jest WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, który obejmuje zmiany cen akcji w systemie notowań ciągłych. Podobnie, jak i w przypadku pozostałych wskaźników jest mierzony w punktach. Jego konstrukcja ma na celu zabezpieczenie przed możliwością ewentualnych wypaczeń na rynku – stąd spółki o największej kapitalizacji, a co za tym idzie najbardziej znaczące dla inwestorów mają także największy udział w indeksie.

Drugim najbardziej znanym indeksem warszawskiej giełdy jest WIG20. Uwzględnia on jedynie ceny akcji, a określa się go dla dwudziestu spółek, charakteryzujących się największą kapitalizacją i największą płynnością. Spółki te wybierane są na podstawie rankingu, a następnie dość skomplikowany algorytm określa udział każdej spółki w indeksie. Korekta składu indeksu dokonywana jest co kwartał.

Kolejny indeks to mWIG40 - konstrukcyjnie bardzo podobny indeks do WIG20 – z tą różnicą, że określa się go dla nie więcej niż czterdziestu spółek, które w takim samym rankingu, jak dla indeksu WIG20, zajmują miejsca od 21 do (najwyżej) 60. Jest to zatem indeks spółek średniej wielkości. Korekta składu indeksu dokonywana jest co kwartał. (do 16 marca 2007 roku indeks nosił nazwę MIDWIG)

Podobnie, jak w dwóch wcześniejszych przypadkach, również następny wskaźnik – sWIG80 -jest indeksem cenowym i przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie kursy poszczególnych spółek. Dotyczy on jedynie najmniejszych spółek. W indeksie nie uczestniczą firmy zgrupowane w WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane na giełdzie oraz innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro (do 16 marca 2007 roku indeks nosił nazwę WIRR).

Inwestorzy mają też do dyspozycji indeks WIG-PL - bardzo podobny do indeksu WIG, jeśli chodzi o zasady konstrukcji – z jednym wyjątkiem: uwzględnia tylko polskie spółki.

Z kolei subindeksy sektorowe skupiają akcje spółek z poszczególnych branż. Chodzi o takie wskaźniki, jak: WIG-Banki, WIG-Budownictwo, WIG-Chemia, WIG-Deweloperzy, WIG-Informatyka, WIG-Media, WIG-Energia, WIG-Paliwa, WIG-Spożywczy, WIG-Telekomunikacja, WIG-Surowce.

Warszawska giełda wprowadziła także m.in. Respect Index, który skupia firmy odpowiedzialne społecznie, czyli w tym przypadku wyróżniające się pod względem dobrych praktyk w zakresie prowadzenia biznesu i budowania relacji z inwestorami.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24758 )
Array ( [docId] => 24758 )