Jak możemy oszacować poziom optymizmu konsumentów

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 08-08-2012 r.

Optymizm konsumentów, którzy nabywają bądź planują w przyszłości zakup nowych wyrobów i produktów ma ogromne znaczenie dla przyszłej koniunktury gospodarczej. Od ich nastawienia i wiary w swoje możliwości finansowe, zależy kierunek zmian w skali makroekonomicznej.

Aby ocenić, jak konsumenci widzą swój potencjał nabywczy w kolejnych okresach, można posłużyć się odpowiednimi pomiarami. Tutaj szczególnie istotne znaczenie ma indeks, publikowany przez grupę badawczą Ipsos.

Chodzi o Wskaźnik Optymizmu Konsumentów, który – zgodnie z założeniami – może przybierać wartości od 0 do 200 pkt. Ostatni pomiar (stan na 05.08.2012) został oparty na wynikach badania przeprowadzonego między 6 a 12 lipca 2012 roku na reprezentacyjnej próbie 1014 Polaków, w wieku powyżej 15 lat.

W tym badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów spadł w stosunku do czerwca o 4,56 pkt. do poziomu 82,94 pkt.

Dzięki publikacji tego indeksu możemy się dowiedzieć, jaki odsetek Polaków korzystnie ocenia zmiany zachodzące w rodzimej gospodarce, a także ile osób ma negatywne zdanie na temat obecnej sytuacji rynkowej.

Pomiary obejmują jednak nie tylko kwestie związane z postrzeganiem perspektyw przez pryzmat całej gospodarki, ale także w odniesieniu do kondycji finansowej gospodarstw domowych.

 

Polacy ankietowani w badaniu mogą odnieść się także do swoich doświadczeń zakupowych z ostatnich dwunastu miesięcy, dając tym samym wyraz pozytywnym bądź negatywnym odczuciom, jakie towarzyszyły im przy podejmowaniu decyzji, związanych z konsumpcją dóbr i usług.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów jest podstawą do oszacowania przyszłych trendów, które są niejako kontynuacją trwających już obecnie tendencji na rynku. Jego znaczenie jest szczególnie istotne w przypadku określenia poziomu wiary i obaw konsumentów o stan ich możliwości nabywczych i wynikającego stąd potencjału do dalszych zakupów.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24860 )
Array ( [docId] => 24860 )