Jak odczytać pozycje w rachunku zysków i strat spółki

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 20-06-2012 r.

W rachunku zysków i strat warto zwrócić szczególną uwagę na poziom przychodów. Jeżeli w porównaniu z poprzednim okresem sprzedaż rośnie, to dobry znak – świadczy bowiem o rozwoju spółki. Z kolei spadek tej pozycji może być sygnałem alarmowym, świadczącym o pogarszającej się kondycji przedsiębiorstwa.

Pozycja przychody ze sprzedaży jest prezentowana w rozbiciu na poszczególne elementy, a więc sprzedaż produktów, a także towarów i materiałów. Różnica między tymi elementami jest spora. O ile produkty są wytwarzane przez firmę, to już towary i materiały powstają poza nią.

Aspekt ten jest szczególnie ważny dla spółek wytwórczych, które dzięki sprzedaży stworzonych przez siebie produktów są w stanie wypracować wyższą rentowność. To z kolei oznacza lepsze wyniki finansowe, co bezpośrednio przekłada się na również korzystnie na wycenę akcji.

Kolejnym bardzo ważnym elementem są ponoszone przez spółkę koszty w ramach prowadzonej działalności i zakupu niezbędnych materiałów. Po odjęciu tej właśnie pozycji od łącznych przychodów otrzymujemy zysk brutto na sprzedaży.

Aby z tego wyniku uzyskać zysk netto musimy jednak jeszcze sporo się natrudzić i przebrnąć przez kolejne pozycje kosztów. Chodzi tutaj przede wszystkim o koszty sprzedaży, związane np. z marketingiem i promocją, transportem czy też wynajmem powierzchni handlowych.

Jakby tego było mało, dochodzą jeszcze koszty ogólnego zarządu – nie związane co prawda z wynagrodzeniami dla kierownictwa – ale z bieżącą obsługą działalności firmy. Po odjęciu wszystkich omówionych kosztów od zysku brutto na sprzedaży otrzymamy zysk netto na sprzedaży.

Kolejne pozycje to koszty operacyjne, w skład których mogą wchodzić np. rezerwy, aktualizacja wyceny posiadanego majątku czy też strata ze sprzedaży nieruchomości. Docieramy do zysku operacyjnego, a więc sumy przychodów i kosztów połączonych z zyskiem netto na sprzedaży.

Zysk operacyjny ma niesłychanie ważne znaczenie dla inwestora i tak też jest przez wielu postrzegany. To miara pozwalająca określić, na ile efektywnie działa przedsiębiorstwo.

Do zysku operacyjnego dochodzą bowiem jeszcze przychody finansowe. To pozycje uwzględniane w takich kategoriach, jak: dywidendy, zyski z odsetek, ale również zyski ze zrealizowanych inwestycji (np. sprzedanych papierów wartościowych) oraz zyski z aktualizacji posiadanych udziałów (uwzględniające np. zmiany cen portfelu inwestycyjnym).

Po dodaniu przychodów finansowych konieczne jest jednak odjęcie następnej pozycji, czyli kosztów finansowych. W tym ostatnim przypadku chodzi m.in. o odsetki od kredytów czy też straty poniesione na inwestycjach finansowych.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24764 )
Array ( [docId] => 24764 )