Jak zarządzać ryzykiem inwestycyjnym

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-06-2012 r.

Jednym z najważniejszych aspektów w procesie inwestowania środków na rynku kapitałowym jest możliwość ograniczenia ryzyka do niezbędnego minimum. Aby ograniczyć ryzyko musisz jednak zastosować odpowiednie reguły odnoszące się do zarządzania ryzykiem.

I tutaj w bardzo prosty sposób można chociażby ograniczyć ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty dłużne. Jednym z często stosowanych sposobów jest np. zakup obligacji skarbowych, a więc instrumentów obarczonych bardzo niewielkim ryzykiem niedotrzymania warunków transakcji (obligacje gwarantowane są przez Skarb Państwa, a więc państwo musiałoby zostać bankrutem, aby nie dotrzymać warunków późniejszej spłaty kapitału wraz z odsetkami).

Kolejnym zabezpieczeniem może być dla ciebie również zakup papierów dłużnych o stosunkowo krótkim terminie wykupu bądź też instrumentów dużej płynności (co gwarantuje dosyć łatwe wyjście z inwestycji).

Oczywiście w zarządzaniu ryzykiem mamy o wiele bardziej skomplikowane metody, których zasadniczym elementem jest budowa odpowiednio skomponowanego portfela (dotyczy to zarówno rynku papierów dłużnych, akcji, jak też instrumentów pochodnych).

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe możliwości – po pierwsze wspomnianą już dywersyfikację portfela (a więc odpowiednie rozproszenie gotówki pomiędzy różne instrumenty finansowe), po drugie zabezpieczenie inwestycji poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych.

W pierwszym ze wspomnianych przypadków mamy do czynienia z bardzo często stosowaną dywersyfikacją portfela, stosowaną w ramach analizy portfelowej. Zamiast kupić akcje np. jednej spółki za kwotę 10 tys. zł, możemy podzielić kwotę na cztery równe części po 2,5 tys. zł i każdą z nich ulokować w papiery innej spółki.

 

W ten sposób nie jesteś uzależniony np. od gwałtownych wahań kursu na pojedynczych akcjach – co w przypadku obniżki cen mogłoby skutkować poważnym uszczerbkiem finansowym. Twoje zasoby są niejako chronione przed pogorszeniem koniunktury.

Oczywiście ten aspekt inwestowania może mieć i swoje złe strony – rozproszenie kapitału, w sytuacji gdy akcje zyskują na wartości – przyniesie ci także mniejsze zyski z zainwestowanych środków.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24736 )
Array ( [docId] => 24736 )