Jaka jest odpowiedzialność prawna biur maklerskich

Kategoria: Giełda
Autor: Siudowska Dorota
Data: 08-04-2012 r.

Czy wiesz, co stałoby się z Twoimi pieniędzmi, gdyby biuro maklerskie zbankrutowało? Pieniądze powierzone firmom inwestycyjnym, w razie ich upadłości bądź niewypłacalności, zabezpiecza System Rekompensat.

Domy maklerskie czy banki prowadzące działalność maklerską, a więc licencjonowane podmioty prowadzące działalność maklerską uczestniczą w obowiązkowym systemie rekompensat, tworzonym i prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). System ten ma na celu ochronę inwestorów w przypadku niewypłacalności instytucji, którym inwestorzy powierzają swoje pieniądze w ramach korzystania z ich usług maklerskich.

Ochroną systemu objęte są środki pieniężne i utracone maklerskie instrumenty finansowe inwestorów, według stanu tych środków na dzień niewypłacalności domu maklerskiego.

Wysokość rekompensaty zależy od wysokości aktywów inwestora oraz od poziomu górnej granicy środków objętych ochroną systemu rekompensat.

Podstawę do ustalenia wysokości przysługującej rekompensaty stanowi suma należności inwestora, pomniejszona o należności domu maklerskiego z tytułu świadczonych usług.

Inwestor otrzymuje 100% wartości utraconych środków w przypadku, gdy ich równowartość w złotych nie przekroczy 3000 euro (według kursu na dzień upadłości domu maklerskiego).

Jeżeli wartość utraconych środków inwestora przekracza 3000 euro, inwestor otrzymuje równowartość w złotych 3000 euro oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę.

Górna granica środków objętych systemem, w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

  • do równowartości w złotych 15.000 euro – jeśli upadłość nastąpiła w okresie pomiędzy 1 stycznia 2006 r. a 31 grudnia 2006 r.,
  • do równowartości w złotych 19.000 euro – jeśli upadłość nastąpiła pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2007 r.,
  • do równowartości w złotych 22.000 euro – jeśli upadłość nastąpiła 1 stycznia 2008 r. lub później.

Do wyliczenia wysokości rekompensaty w złotych polskich przyjmuje się średni kurs NBP zgodnie z tabelą kursową z dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat.

W części, w jakiej roszczenia nie zostały zaspokojone z rekompensat, inwestorzy zachowują prawo do dochodzenia pozostałych należności od masy upadłości lub samego domu maklerskiego. /oprac. na podst. KDPW/

Siudowska Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24686 )
Array ( [docId] => 24686 )