Jaką rolę spełnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-06-2012 r.

Głównym zadaniem warszawskiej giełdy jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi, w tym również zapewnienie odpowiedniej liczby ofert kupna i sprzedaży papierów wartościowych. W efekcie możliwe jest wyznaczanie ich kursu, jak również dokonywanie transakcji. GPW odpowiada także za bezpieczeństwo, rozwój i promocję rynku.

Trzeba pamiętać, że na warszawskiej giełdzie obowiązuje system obrotu kierowany zleceniami. Oznacza to, że kursy poszczególnych papierów ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających. Aby określić cenę, konieczne jest ich zestawienie w odpowiednim arkuszu i skojarzenie ze sobą według ściśle określonych zasad.

GPW zajmuje się prowadzeniem rynku na kilku platformach obrotu.

Pierwszym jest rynek główny warszawskiej giełdy, gdzie odbywa się m.in. obrót akcjami spółek, ale też innymi papierami o charakterze udziałowym czy instrumentami pochodnymi. Jako drugi należy wymienić rynek dla firm innowacyjnych Catalyst. Tu również mamy do czynienia akcjami i papierami udziałowymi podmiotów, które dopiero startują z biznesem bądź są we wczesnym stadium rozwoju.

Trzecią platformą jest rynek obligacji Catalyst. Tutaj właśnie koncentruje się obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, ale także skarbowymi oraz listami zastawnymi. Transakcje są realizowane w segmencie detalicznym GPW i na platformie obrotu hurtowego BondSpot.

Warszawski parkiet prowadzi również Rynek Energii poee oraz zajmuje się obrotem na rynkach Towarowej Giełdy Energii. W tej ostatniej kategorii, oprócz Rynku Energii mamy także Rynek Praw Majątkowych oraz Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Stronami transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są wyłącznie członkowie giełdy. Są to podmioty prowadzące działalność maklerską, będący jednocześnie akcjonariuszami parkietu, dopuszczonymi bezpośrednio do działania na nim.

Z kolei nadzór i kierowanie GPW leży w rękach walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, rady nadzorczej oraz zarządu.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24795 )
Array ( [docId] => 24795 )