Jaką rolę spełnia Komisja Nadzoru Finansowego

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-06-2012 r.

Komisja Nadzoru Finansowego ma bardzo ważne znaczenie dla funkcjonowania rynku. Sprawuje m.in. nadzór nie tylko nad działalnością sektora bankowego i ubezpieczeniowego, ale także instytucji związanych z sektorem emerytalnym, rynkiem kapitałowym oraz podmiotami, które zajmują się obsługą pieniądza elektronicznego.

Po pierwsze, do głównych zadań KNF należy podejmowanie decyzji, które mają służyć prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Jest odpowiedzialna za bieżące monitorowanie działalności np. spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych czy też emerytalnych oraz banków i ubezpieczycieli.

Ma to szczególnie istotne znaczenie, ze względu na konieczność przestrzegania przez te podmioty odpowiednich procedur i przepisów, których łamanie mogłoby naruszyć ład i porządek w obrocie. Ewentualne uchybienia ze strony spółek czy funduszy mogły również narazić na potencjalne straty część uczestników rynku.

Komisja podejmuje także działania, których celem jest rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności w stosunku do innych systemów obrotu, działających poza granicami kraju.

Nie można także zapominać o tym, że KNF jest instytucją, która skupia swoje działania na edukacji oraz informowaniu rynkowych podmiotów oraz inwestorów o zachodzących zmianach w zakresie funkcjonowania różnych instrumentów finansowych.

Oczywiście przedstawiciele Komisji – z racji swojej specjalizacji - biorą udział w przygotowywaniu projektów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym. Ten właśnie element ma zasadniczy wpływ na jakość procedur, które później decydują o relacjach między poszczególnymi uczestnikami rynku.

Warto też pamiętać, że zadaniem KNF jest stworzenie takich warunków przy pojawiających się sporach między podmiotami na rynku finansowym, aby jak najczęściej dochodziło do polubownego i pojednawczego rozstrzygnięcia tego typu wątpliwych sytuacji.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje premier. W skład Komisji wchodzi przewodniczący, dwóch zastępców i czterech członków.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24803 )
Array ( [docId] => 24803 )