Jaką rolę spełnia Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-06-2012 r.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót jest tutaj prowadzony na zasadzie dematerializacji papierów wartościowych.

Jednym z głównych zadań KDPW jest rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartościowych. Chodzi m.in. o dokonywanie krajowych i zagranicznych transferów papierów pomiędzy kontami depozytowymi uczestników rynku oraz realizowanie przelewów pieniężnych pomiędzy rachunkami uczestników w banku rozliczeniowym.

Ponadto spółka rejestruje i przechowuje określone instrumenty, które podlegają dematerializacji. W uproszczeniu polega to na tym, że KDPW prowadzi konta depozytowo-rozliczeniowe, a na tych kontach zapisywane są papiery wartościowe.

Kolejna funkcja Depozytu to realizacja zobowiązań wobec emitentów papierów wartościowych. W tym przypadku mamy do czynienia z pośrednictwem między emitentami a właścicielami papierów wartościowych np. w wypłacie dywidendy (w przypadku akcji), ale też w procesie łączenia papierów czy ich podziału oraz realizacji praw poboru.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest też odpowiedzialny za zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym. Ten ostatni – tworzony z wpłat uczestników – ma zapewnić wykonanie rozliczeń w przypadku, gdyby jednemu z uczestników zabrakło środków na ten cel.

Istotnym elementem działania spółki jest zarządzanie obowiązkowym Systemem Rekompensat (system został utworzony w celu gwarantowania środków pieniężnych i papierów wartościowych, znajdujących się na rachunkach inwestycyjnych w przypadku upadłości domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych).

Depozyt wykonuje także zadania związane z obsługą systemu ubezpieczeń społecznych. Skupia się przede wszystkim na sprawnej obsłudze wypłat transferowych pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi.

 

Warto również zwrócić uwagę, że na początku lipca 2011 roku rozpoczęła swoją działalność izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Jest to spółka wydzielona ze struktur Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, której zadania polegają na rozliczaniu transakcji na rynku regulowanym oraz w tzw. alternatywnym systemie obrotu ASO. Zajmuje się ona również prowadzeniem systemu gwarantowania płynności rozliczeń.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24802 )
Array ( [docId] => 24802 )