Jaką rolę spełnia Narodowy Bank Polski

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-06-2012 r.

Narodowy Bank Polski jest bankiem rozliczeniowym, za którego pośrednictwem Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonuje rozliczeń pieniężnych na rachunkach inwestorów, prowadzonych w domach maklerskich. NBP jest przede wszystkim jednak bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Jego władze odpowiedzialne są przede wszystkim za utrzymanie stabilności złotego w relacji do zagranicznych walut. A to oznacza, że bank centralny opracowuje, a następnie realizuje strategię polityki pieniężnej państwa.

Kolejnym ważnym elementem działalności banku jest zarządzanie systemem rezerw dewizowych. Dzięki temu mamy zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego kraju.

Nie można również zapominać o działalności emisyjnej Narodowego Banku Polskiego. Chodzi tutaj głównie o realizację strategii i podejmowanie odpowiednich kroków w kierunku emisji pieniądza, co w konsekwencji ma zabezpieczyć płynność obrotu gotówkowego w Polsce.

Bank centralny dba również o stabilność systemu finansowego. Ponadto, w ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych jest odpowiedzialny za płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego.

Warto także zwrócić uwagę na działalność edukacyjną i informacyjną banku, który w tej właśnie sferze działa bardzo prężnie. Do jego zadań należy np. monitorowanie rynku, a następnie tworzenie raportów i różnego rodzaju publikacji na temat bieżącej sytuacji oraz późniejsze udostępnianie ich uczestnikom rynku. Narodowy Bank Polski krzewi także i popularyzuje wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego.

Jednym z istotnych elementów działalności banku jest także bieżąca obsługa Skarbu Państwa, w tym wszelkich płatności i transakcji wynikających z rozliczeń systemu finansowego kraju.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24797 )
Array ( [docId] => 24797 )