Jaką rolę spełniają domy maklerskie i TFI

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-06-2012 r.

Domy maklerskie i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych to bardzo ważne podmioty operujące na rynku kapitałowym. Ich działalności polega na obsłudze nie tylko klientów indywidualnych, ale również instytucji finansowych i przedsiębiorstw, które dokonują transakcji oraz inwestują w różnego rodzaju papiery wartościowe.

Zaczynając od domów maklerskich, ale także banków prowadzących działalność maklerską, warto zwrócić uwagę na ich rolę w bezpiecznym przepływie środków finansowych na rynku. Są to bowiem podmioty, które muszą zachować szczególną staranność i wysoki standard obsługi klientów, opierając się na bardzo restrykcyjnych procedurach i przepisach.

Firmy wykonujące działalność maklerską odpowiadają bowiem za prawidłowy, bezpieczny i sprawny obrót środkami powierzonymi im przez inwestorów. Na podstawie odpowiednich umów mogą także zarządzać portfelami inwestycyjnymi i zajmować się doradztwem inwestycyjnym. Należy pamiętać, że działalność maklerska wymaga też uzyskania odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Wśród głównych zadań firm maklerskich należy wymienić m.in. przyjmowanie i przekazywanie zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych oraz wykonywanie tych dyspozycji.

Pośrednicy na rynku kapitałowym mogą także nabywać lub sprzedawać papiery na własny rachunek. Ponadto mają możliwość zarządzania portfelami inwestycyjnymi, a także oferowania instrumentów finansowych na rynku.

Kolejnym ważnym zadaniem brokerów jest prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Oba są niezbędne do obsługi transakcji. Jednak pierwszy służy do ewidencji określonych instrumentów i zmian wynikających z ich kupna bądź sprzedaży, a drugi do zapisów związanych ze zmianami w poziomie gotówki.

 

W przypadku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych mamy nieco inną sytuację. Chodzi o to, że fundusze inwestycyjne, działające w ramach TFI zajmują się gromadzeniem gotówki złożonej przez inwestorów, a następnie jej lokowaniem w różnego rodzaju instrumenty (akcje, obligacje, instrumenty pochodne, ale także waluty, surowce czy nieruchomości).

I tutaj wybór jest ogromny – w zależności od preferowanej strategii, można ulokować swoje środki praktycznie w dowolny fundusz (np. akcji, obligacji, rynku pieniężnego, mieszany itp.). Towarzystwo może zarządzać kilkoma funduszami inwestycyjnymi.

Ponadto każdy z funduszy charakteryzuje się różnym poziomem ryzyka – w zależności od tego w jakie instrumenty finansowe lokuje posiadany kapitał. TFI musi także spełniać określone kryteria, narzucone przez nadzorcę i podobnie, jak domy maklerskie zachować najwyższą staranność i wysoki poziom obsługi klientów.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24798 )
Array ( [docId] => 24798 )