Kto może emitować papiery dłużne

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 21-06-2012 r.

Od wiarygodności, kondycji finansowej, a także perspektyw rozwoju potencjalnego emitenta będzie w znacznym stopniu zależało powodzenie naszej inwestycji. Jeżeli bowiem kupimy papiery od emitenta o wątpliwej wiarygodności, który boryka się z kłopotami finansowymi, to trzeba się liczyć, że będzie on miał poważne problemy z regulowaniem swoich zobowiązań.

To szczególnie poważne zagrożenie dla nabywcy obligacji, który – powierzając swoją gotówkę z myślą o zysku w postaci odsetek od kapitału – może być później bardzo rozczarowany nierzetelnością emitenta i kłopotami z wyegzekwowaniem należnych środków.

W tej sytuacji najbardziej wiarygodne są papiery emitowane przez skarb państwa bądź różnego rodzaju agencje rządowe, które w ten sposób pozyskują środki na określone cele, związane z funkcjonowaniem państwa. W przypadku obligacji skarbowych mamy do czynienia z papierami, które gwarantowane są majątkiem będącym w gestii danego kraju (środki pochodzące z ich sprzedaży trafiają do budżetu państwa).

Tutaj potencjalna niewypłacalność emitenta oznaczałaby bankructwo całego kraju. Choć w przypadku Polski to scenariusz mało prawdopodobny, to kryzys finansowy i niedawne wydarzenia na świecie pokazały, że taka opcja również powinna być brana pod uwagę. Jeżeli zaś chodzi o obligacje agencji rządowych, to ten typ papierów również staje się coraz bardziej powszechny w naszym kraju.

Jako kolejne należy wymienić obligacje komunalne, które są papierami emitowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o miasta (np. Warszawę), gminy czy też firmy, które świadczą usługi komunalne, a których właścicielem są jednostki samorządowe. Na co trafiają środki z tego typu obligacji?

To głównie przedsięwzięcia realizowane przez wspomniane już miasta lub gminy – budowa dróg, kanalizacji, oczyszczalni ścieków czy też innych inwestycji, nad którymi pieczę sprawują jednostki samorządu terytorialnego. Ten typ obligacji obarczony jest nieco większym ryzykiem od wymienionych wyżej papierów skarbowych czy też instrumentów emitowanych przez agencje rządowe.

 

Jako trzeci – pod względem wiarygodności i bezpieczeństwa, związanego z kondycją emitenta – należy wymienić właśnie obligacje korporacyjne. To papiery emitowane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, które w ten sposób pozyskują kapitał na bieżącą działalność i planowane w przyszłości projekty inwestycyjne.

Stąd tak ważna kondycja finansowa poszczególnych spółek, które decydują się na emisję papierów dłużnych i ich sprzedaż inwestorom. Warto zwrócić uwagę, że ten segment rynku nie jest jeszcze zbyt rozwinięty w naszym kraju, choć widać już tutaj dosyć dynamiczne zmiany.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24780 )
Array ( [docId] => 24780 )