Na czym opiera się analiza portfelowa

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-06-2012 r.

Podstawą analizy portfelowej jest przede wszystkim ocena możliwej do osiągnięcia stopy zwrotu z prowadzonej inwestycji, przy jednoczesnym oszacowaniu ryzyka jakie towarzyszy inwestowaniu gotówki. Dzięki temu będziesz mógł określić czy poziom ryzyka nie jest zbyt wysoki w stosunku do potencjalnych profitów.

Jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej np. zakupu określonej liczby akcji, powinieneś oszacować wartość końcową inwestycji. Oczywiście może to nastręczać pewne trudności, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe – stąd ważne jest nawet oszacowanie przybliżonej wartości.

W żadnym przypadku nie możesz natomiast zdawać się tutaj na łut szczęścia. Często takie działanie kończy się bardzo dotkliwą w skutkach klęską i jednocześnie stratą pokaźnej sumy pieniędzy.

Kolejny, niesłychanie ważny parametr w analizie portfelowej to ryzyko, jakie możesz ponieść na rynku kapitałowym. I tutaj w najprostszy sposób ryzyko można scharakteryzować jako możliwość zrealizowania określonej stopy zwrotu z inwestycji, różniącej się od stopy zwrotu oczekiwanej przez inwestora.

W tym przypadku istnieją jednak dwa aspekty ryzyka – negatywny (w sytuacji, gdy stopa zwrotu z określonego instrumentu będzie niższa od oczekiwanej przez ciebie) i pozytywny (stopa zwrotu przewyższa wartość z twojej prognozy).

W ramach analizy portfelowej powinieneś uwzględnić kilka rodzajów ryzyka.

Po pierwsze chodzi o ryzyko stopy procentowej. Pojawia się wtedy, gdy zachodzą zmiany stóp procentowych na rynku, zaś inwestycja charakteryzuje się stałym dochodem. Oznacza to, iż w sytuacji rosnących stóp procentowych na rynku inwestycja o stałym dochodzie staje się mniej atrakcyjna. Odwrotna sytuacja ma natomiast miejsce przy malejących stopach procentowych.

Drugi obszar to ryzyko kursu walutowego. Mamy z nim do czynienia, gdy inwestycja dokonywana jest w walucie zagranicznej. Wtedy stopa zwrotu z inwestycji zależy także w znacznym stopniu od zmian kursu walutowego. W tej sytuacji korzystne będzie dla ciebie osłabianie się waluty krajowej względem waluty zagranicznej.

Nie możesz zapominać o ryzyku cen akcji na rynku kapitałowym. Będziesz miał z nim do czynienia, gdy przedmiotem inwestycji są akcje lub inne instrumenty, których wartość może zależeć od cen akcji. Chodzi tutaj np. o jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (lokujących w akcje), których wycena będzie się obniżać wraz z pogorszeniem koniunktury na giełdzie.

Pamiętaj też o ryzyku płynności. Pojawia się w momencie kłopotów przy próbie wyjścia z inwestycji. Przykładem może być sprzedaż akcji na rynku przy ich niewielkiej ilości w tzw. wolnym obrocie (free float).

Zwróć też uwagę na ryzyko polityczne i biznesowe. Po pierwsze, jak wyglądają aspekty związane z uchwalaniem nowych przepisów o działalności gospodarczej. Po drugie, na ile efektywnie kadra zarządzająca wywiązuje się ze swoich obowiązków, dając impuls do poprawy wyników finansowych spółki.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24734 )
Array ( [docId] => 24734 )

Array ( [docId] => 24734 )