Na jakie wskaźniki analizy makroekonomicznej warto zwrócić uwagę

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-06-2012 r.

Analiza makroekonomiczna ma bardzo duże znaczenie dla przyszłej oceny perspektyw danej spółki, a co za tym idzie możliwości jej rozwoju i osiągania przez nią np. coraz lepszych rezultatów finansowych. A od tego przecież zależy rynkowa wycena akcji, które chcesz kupić lub sprzedać.

Pamiętaj, że analiza makroekonomiczna bada przede wszystkim nastroje w gospodarce i ich wpływ na możliwości inwestycyjne rynku.

W tym przypadku szczególnie ważna jest dla ciebie ocena sytuacji gospodarczej, społecznej, ale także politycznej w kraju i na świecie. Powinieneś również zainteresować się analizą działań rządu w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej czy też oceną ryzyka inwestycyjnego całego kraju.

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji, możesz skorzystać z całej gamy wskaźników, obrazujących stan gospodarki. Ważne jednak, abyś decyzji nie podejmował na podstawie pojedynczych przesłanek, a wszystkie informacje połączył w jedną całość.

Oczywiście bardzo pomocne będą dla ciebie wspomniane już wskaźniki makroekonomiczne, jak chociażby:

  • Tempo wzrostu PKB, produktu krajowego brutto (PKB to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, stosowanych w gospodarce; wskaźnik opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych, wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu),
  • Poziom stopy inflacji (inflacja to zjawisko monetarne, wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza na rynku niż produkcji; w efekcie obserwowany jest na rynku wzrost cen dóbr i usług),
  • Poziom deficytu budżetowego (deficyt budżetowy państwa występuje, gdy wydatki w budżecie są wyższe niż dochody; przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa),
  • Saldo bilansu handlowego (bilans handlowy to różnica między wielkością eksportu i importu danego państwa. Dodatni bilans handlowy jest nazywany także nadwyżką handlową, ujemny – deficytem handlowym. Bilans handlowy jest częścią bilansu płatniczego),

  • Saldo bilansu płatniczego (bilans płatniczy jest to zestawienie wszystkich transakcji dokonanych między podmiotami, reprezentującymi gospodarkę krajową – rezydentami, a tzw. zagranicą - czyli, nierezydentami. Jest on sporządzany dla całej gospodarki narodowej),
  • Stopa bezrobocia (wskaźnik opisujący nasilenie zjawiska bezrobocia w danym kraju. Najczęściej stopę bezrobocia definiuje się jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo),
  • Stopy podatkowe (podatki to obowiązkowe świadczenia pieniężne, pobierane np. przez państwo czy jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby ustalone wcześniej przez wspomniane organy).

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24720 )
Array ( [docId] => 24720 )