Rentowność papierów dłużnych

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 21-06-2012 r.

Obligacje to przede wszystkim instrument dla inwestorów akceptujących stosunkowo niewielki, ale pewny zysk przy jednoczesnym, ograniczonym ryzyku potencjalnej straty z ulokowanego kapitału. W efekcie profit z tego typu inwestycji jest zdecydowanie niższy niż ma to miejsce w przypadku zakupu akcji (oczywiście po warunkiem, że akcje przyniosą zysk, a nie nastąpi gwałtowne załamanie na rynku).

Obligacje to również papiery bardziej przewidywalne od akcji, na których można nie tylko zarabiać dzięki zmianom rynkowych stóp procentowych, ale także w wyniku wahań kursów obligacji już notowanych na rynku wtórnym.

Dla inwestora, który kupuje papiery dłużne najważniejsza jest oczywiście ich rentowność, a więc potencjalny zysk z ulokowanego kapitału.

Zysk właściciela instrumentu dłużnego wynika nie tylko z wysokości nominalnego oprocentowania. Zależy również od ceny, jaką nabywca płaci emitentowi. Często zdarza się, że obligację o wartości nominalnej 1000 zł, emitent sprzedaje na rynku po cenie niższej lub wyższej od nominału (mówimy tutaj o cenie emisyjnej, po której obligacje są sprzedawane w ofercie pierwszemu nabywcy).

Jeżeli w naszym przypadku będzie to np. 985 zł, przy nominalnym oprocentowaniu 5 proc., to tak naprawdę rentowność tych obligacji, czyli rzeczywisty zysk wyniesie 6,5 proc. (oczywiście dojdzie tutaj jeszcze 19-proc. podatek zysków z inwestycji kapitałowych.).

Do kieszeni inwestora trafi więc nie tylko różnica między ceną nominalna i ceną sprzedaży (pod warunkiem, że ta ostatnia będzie niższa), ale także kupon odsetkowy.

W tym miejscu nie możemy również pominąć okresów odsetkowych, a więc terminów, w których emitent wypłaca odsetki posiadaczowi obligacji. Najczęściej są to okresy roczne, choć zdarzają się także wypłaty odsetek co pół roku czy też kwartalnie.

W sytuacji, kiedy emitent nie dokonuje okresowej spłaty odsetek, następuje ich kapitalizacja – czyli są one dodawane do wartości nominalnej obligacji i od tej kwoty naliczane jest oprocentowanie w kolejnym okresie odsetkowym.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24775 )
Array ( [docId] => 24775 )