Ryzyko przedterminowego wykupu obligacji i poziom inflacji

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 22-06-2012 r.

Inwestor lokujący kapitał na rynku papierów dłużnych powinien liczyć się z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta. Powinien również śledzić wzrost cen towarów i usług na rynku, czyli poziom tzw. inflacji. Ten ostatni element może mieć bowiem kluczowe znaczenie dla zyskowności całej inwestycji.

Na początek warto zwrócić uwagę na ryzyko przedterminowego wykupu obligacji. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że dojdzie do wykupu papierów np. na żądanie emitenta.

Wówczas inwestor, który zakupił obligacje otrzyma kwotę wynikającą z wartości nominalnej papierów plus odsetki naliczone do momentu przedterminowego wykupu.

Jaką więc stratę ponosi tutaj posiadacz papierów? To głównie utracone korzyści z tytułu posiadania obligacji przez cały – pierwotnie założony przez emitenta - okres ich trwania. Może to być np. kilka lat, które z uwagi na błyskawiczny wykup skurczą się np. do jednego roku.

Z drugiej strony, inwestor – zmuszony do wcześniejszego uwolnienia kapitału – może zainwestować posiadane środki np. na rynku akcyjnym. Warto także zwrócić uwagę, że ryzyko przedterminowego wykupu jest najmniej groźne dla indywidualnych inwestorów.

Jako następne należy wymienić ryzyko inflacji, mające bardzo istotny wpływ na przyszłe ceny obligacji. To poważny problem dla posiadaczy papierów dłużnych. Wystarczy, że inflacja zacznie rosnąć, a już ceny obligacji o stałej stopie procentowej będą zniżkowały. W przypadku tych instrumentów zmniejszy się bowiem siła nabywcza odsetek. Co to oznacza dla potencjalnego nabywcy?

To sygnał alarmowy – który mówi nam, że w warunkach wysokiej inflacji papiery o stałej stopie nie uchronią naszego kapitału przed utratą wartości, wynikającą ze wzrostu cen towarów i usług. Należy więc przede wszystkim inwestować w instrumenty o zmiennej stopie procentowej, przekraczającej wzrost inflacji – tu wraz ze wspomnianym trendem (czyli rosnącym poziomem cen) – dojdzie do dopasowania stopy zwrotu z papierów do sytuacji rynkowej.

I odwrotnie, przy spadającej inflacji będziemy także mieli do czynienia z niższą stopą zwrotu z obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Podobnie, jak i w wymienionej przed chwilą sytuacji, również tutaj dojdzie do dopasowania rentowności papierów do zmian na rynku (jednak ze spadkiem inflacji nasze potencjalne zyski również stopnieją). W sytuacji więc, kiedy liczymy na niższą inflację w przyszłości, powinniśmy zwrócić uwagę na instrumenty o stałej stopie procentowej.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24788 )
Array ( [docId] => 24788 )