Rząd: zadłużenie państwa będzie coraz mniejsze

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 29-09-2012 r.

Ambitne plany rządu na lata 2013-2016 zakładają istotną poprawę w sferze finansów publicznych. Zgodnie z nakreśloną strategią, możemy się spodziewać, że w tym czasie dług publiczny istotnie zmaleje, dochodząc do poziomu 991,4 mld zł, czyli 49,6 proc. wartości produktu krajowego brutto (obecnie 52,4 proc.). Począwszy od przyszłego roku zacznie również spadać koszt obsługi zadłużenia.

Rządowe plany zostały nakreślone w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-1016”. Dzięki temu dokumentowi możemy się również zapoznać z prognozami odnośnie koniunktury gospodarczej w kolejnych latach, a także spodziewanemu wzrostowi cen towarów i usług, które mierzone są wskaźnikiem inflacji.

To dla przeciętnego konsumenta niesłychanie ważna wskazówka, która pozwala już teraz ocenić przyszłą zasobność portfela i możliwości nabywcze – chociażby w przypadku gospodarstw domowych. Z rządowych projekcji wynika, że w 2013 roku czeka nas spowolnienie gospodarcze, które objawi się zaledwie 2,2-proc. wzrostem PKB. Taki stan może oznaczać konieczność zaciskania pasa, problemy z rosnącym bezrobociem, a w konsekwencji także niższy popyt konsumpcyjny.

Kolejne lata przyniosą poprawę sytuacji. Począwszy od 2014 roku, nastąpi wzrost PKB (2,5 proc.), aby przyspieszyć w roku 2016 do 4 proc. Na tym tle możemy być natomiast spokojni o poziom inflacji, który z jednej strony odpowiada za dynamikę wzrostu cen towarów i usług, z drugiej zaś pożera nasze oszczędności, zgromadzone na kontach bankowych.

W rezultacie średnioroczny wzrost inflacji będzie się wahał w przedziale od 2,3 do 2,7 proc. (na koniec prognozowanego okresu ma wynieść 2,5 proc.). Oczywiście rząd nie wyklucza w swojej prognozie czynników, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na program ograniczania długu publicznego. Tutaj szczególnie istotny jest wpływ rynków międzynarodowych na kondycję polskiej gospodarki, ale także poziom stóp procentowych oraz bardzo zmienne relacje na rynku walutowym.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24884 )
Array ( [docId] => 24884 )