Sposób oprocentowania i prawa przysługujące nabywcy obligacji

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 21-06-2012 r.

Bardzo istotnym aspektem dla posiadaczy obligacji jest sposób ich oprocentowania. Mamy tutaj kilka wariantów, wśród których należy wymienić obligacje o stałym, a także zmiennym oprocentowaniu oraz tzw. zerokuponowe. Posiadaczom papierów przysługują także określone prawa.

Jako pierwsze rozpatrujemy tutaj obligacje o stałym oprocentowaniu. Charakteryzują się one niezmienną stawką oprocentowania przez cały okres ich trwania, aż do momentu wykupu. To z kolei oznacza, że na konto inwestora wpłynie za każdym razem taka sama kwota, wynikająca z wartości należnych odsetek.

Oczywiście rozpatrujemy tu przykład, kiedy odsetki trafiają na konto nabywcy obligacji w określonych – z góry ustalonych - okresach. Jeżeli tak nie jest, to w momencie kiedy upłynie termin wypłaty, odsetki są doliczane do nominału i od tej kwoty następuje wypłata w kolejnym okresie, itd.

W kolejnym wariancie mamy do czynienia z papierami o zmiennym oprocentowaniu. Tu natomiast konstrukcja papierów zakłada zmianę wartości odsetek w poszczególnych okresach ich wypłaty (tzw. okresach odsetkowych). Zmiana uzależniona jest przede wszystkim od bieżącej wartości wskaźników finansowych, np. inflacji czy też zmian rynkowej stopy procentowej.

W przypadku obligacji zerokuponowych nabywca papierów otrzymuje swój zysk niejako z góry – w momencie zakupu obligacji – uzyskując upust od wartości nominalnej, którą w całości dostaje przy wykupie papierów przez emitenta. W efekcie na jego rachunek trafia najpierw różnica między nominałem a w kwotą sprzedaży (np. 50 zł od każdego papieru wartego 1000 zł i sprzedawanego po 950 zł), a dopiero na samym końcu – przy wykupie - wraca zainwestowany wcześniej kapitał.

 

Inny podział, zgodnie z którym dzielimy obligacje opiera się na rodzaju praw, jakie przysługują obligatariuszowi. I tu możemy wyróżnić papiery z prawem pierwszeństwa do zakupu po określonej cenie akcji spółki. W rezultacie, nabywając obligacje ich posiadacz może później zakupić akcje, mając jednocześnie pierwszeństwo przed innymi udziałowcami.

Innym, dostępnym na rynku wariantem są obligacje zamienne. To rodzaj papieru o dosyć specyficznym charakterze. Z jednej strony bowiem zawiera typowe dla wspomnianych już wcześniej instrumentów zobowiązanie emitenta do wykupu papierów w określonym terminie wraz z wypłatą ustalonych wcześniej odsetek. Z drugiej zaś uprawnia posiadacza obligacji do ich zamiany akcje tego samego emitenta.

W tej klasyfikacji nie możemy również pominąć instrumentów, które w swojej konstrukcji zawierają opcję wykupu. Może to być opcja dwojakiego rodzaju. W zależności od zapisów w treści obligacji, opcja wykupu na żądanie może dotyczyć emitenta określonego papieru. Wówczas to na jego polecenie dochodzi do realizacji warunków i założeń uwzględnionych w konstrukcji danego instrumentu. Opcja ta może jednak działać i w drugą stronę. Wtedy taki sam przywilej może przysługiwać nabywcy danego instrumentu.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24779 )
Array ( [docId] => 24779 )