Warranty i jednostki indeksowe – mechanizm działania

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-06-2012 r.

Wśród instrumentów finansowych notowanych na warszawskim parkiecie warto wyróżnić warranty i jednostki indeksowe. W obu przypadkach mamy do czynienia z kolejnymi – po kontraktach terminowych i opcjach – instrumentami pochodnymi, których cena jest w znacznym stopniu uzależniona od wartości instrumentu bazowego.

Zacznijmy od warrantów, które dają prawo do kupna bądź sprzedaży akcji lub innych aktywów po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Prawo to może dotyczyć papierów wartościowych, walut, indeksów giełdowych, czy też np. stóp procentowych.

Z uwagi na fakt, że wartość warrantu zależy od aktualnej ceny wspomnianego wcześniej instrumentu bazowego, jest on zaliczany do grupy instrumentów lub praw pochodnych. Jego konstrukcja bardzo przypomina w swojej budowie opcję. Różnica polega jednak na tym, że jego wystawcą, czyli emitentem jest instytucja finansowa lub spółka.

Jeżeli mamy do czynienia z warrantami na akcje, to ich wartość będzie stanowiła część lub wielokrotność jednej akcji spółki lub część wartości indeksu giełdowego, wyrażoną w złotych. Należy również pamiętać, że wykonanie warrantów notowanych na GPW może być dokonane wyłącznie poprzez rozliczenie pieniężne.

Obrót warrantami odbywa się w systemie notowań ciągłych. Aby uzyskać większą płynność na rynku jest on również wspierany przez animatora, którym najczęściej jest emitent tych instrumentów.  

 

Natomiast jednostki indeksowe to instrumenty, których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument ten umożliwia inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego wskaźnika bez konieczności zakupu poszczególnych papierów wchodzących w jego skład.

Na warszawskiej giełdzie notowane są jednostki indeksowe MiniWIG20, które odzwierciedlają zmiany indeksu WIG20, w skład którego wchodzi dwadzieścia największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych.  

 

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24799 )
Array ( [docId] => 24799 )