Wartość nominalna i terminy wykupu obligacji

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 21-06-2012 r.

Jednym z podstawowych parametrów określających obligację jest wartość nominalna. Jest to kwota, na którą opiewa dany instrument i którą pożyczkodawca zobowiązuje się oddać nabywcy obligacji w momencie jej wykupu (może to być np. 100 zł, 1000 zł, itd.). Kolejnym istotnym elementem w konstrukcji obligacji jest oprocentowanie nominalne.

Chodzi tutaj o wysokość odsetek, jakie emitent zobowiązuje się wypłacić posiadaczowi obligacji w określonych terminach. Prześledźmy to zagadnienie na podstawie prostego przykładu. Jeżeli wartość nominalna obligacji X wynosi np. 1000 zł, a oprocentowanie nominalne jest stałe i zostało ustalone na 6 proc. w skali roku (z zastrzeżeniem, że wypłata odsetek nastąpi na koniec roku), to na konto właściciela obligacji wpłynie 60 zł zysku z odsetek w tym właśnie terminie.

Następny ważny element w konstrukcji obligacji to termin jej wykupu. Chodzi o datę określoną przez emitenta, po upływie której zobowiązuje się on oddać nabywcy obligacji kwotę równą jej wartości nominalnej. Na wspomnianym już wcześniej przykładzie – gdzie oprocentowanie sięgało 6 proc. – będzie to wyjściowa kwota 1000 zł. W efekcie – jeżeli mamy do czynienia z obligacjami dwuletnimi o wspomnianych już parametrach – to nabywca dostanie po roku 60 zł, a po dwóch kolejne 60 zł plus kwotę wyjściową w wysokości 1000 zł Łącznie po dwóch latach będzie to więc 1120 zł.

Oczywiście zakładamy tutaj, że emitent wypłaci odsetki w dwóch okresach odsetkowych – po pierwszym i po drugim roku. Jeżeli do tego nie dojdzie, nastąpi ich kapitalizacja. Oznacza to, że po pierwszym roku do wyjściowego nominału 1000 zł zostanie doliczone 60 zł (razem 1060 zł) i dopiero od tej kwoty zostaną wypłacone odsetki na koniec drugiego roku.

Dlaczego należy zwracać na ten element szczególną uwagę? Bo może on być dosyć dowolnie ustalany między obiema stronami, a więc między emitentem obligacji i jej nabywcą. Zazwyczaj jest to konkretny dzień. Choć z drugiej strony może również zostać określony plan spłaty obligacji, rozłożony na kilka okresów.

Innym rozwiązaniem jest także możliwość przedterminowego wykupu papierów, wykup na żądanie emitenta bądź też wykup na żądanie posiadacza obligacji. Dopuszczalne są różne warianty, jednak niezbędny jest tutaj odpowiedni zapis w dokumencie, na podstawie której obligacja została wyemitowana.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24777 )
Array ( [docId] => 24777 )