Znaczenie stopy redyskontowej dla koniunktury w gospodarce

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 04-08-2012 r.

Stopa redyskontowa określa cenę, po jakiej Narodowy Bank Polski skupuje z rynku weksle banków komercyjnych w zamian za udzielane instytucjom finansowym kredyty. Obserwując zmiany w poziomie stopy redyskontowej możemy z dużym prawdopodobieństwem ocenić, w jakim kierunku porusza się gospodarka.

Stopa redyskontowa jest niejako drogowskazem dla inwestorów lokujących kapitał na rynku, klientów instytucji finansowych, ale także osób zainteresowanych trendami, jakie panują w gospodarce.

Od jej poziomu zależy, czy gospodarka w danym momencie rozwija się szybciej – na fali dynamicznego wzrostu – czy też zwalnia, w wyniku zmniejszających się zasobów pieniądza na rynku. Obecnie jej wysokość sięga 5 proc. (stan na 01.08.2012).

W skrajnym przypadku mieliśmy do czynienia z najwyższym poziomem stopy redyskontowej na początku lutego 1991 roku (60 proc.). Z kolei najniższy pułap – rzędu 3,75 proc. - został odnotowany pod koniec czerwca 2009 roku.

Działanie stopy redyskontowej jest dosyć proste w swojej konstrukcji. NBP dokonuje tutaj wykupu weksli od banków komercyjnych po określonej cenie. Wcześniej weksle – które pochodzą od klientów - są dyskontowane przez instytucje finansowe w ramach obrotu gospodarczego.

Przyjęcie ich przez bank centralny nosi nazwę redyskonta. Jeżeli mamy do czynienia z wysoką stopą redyskontową, następuje ograniczenie przepływu środków i spadek podaży weksli przeznaczonych do redyskonta. Taki stan hamuje w konsekwencji obrót i zmniejsza rezerwy, jakie mają do dyspozycji banki działające na rynku.

 

Efekty w postaci mniejszego przepływu pieniądza przez gospodarkę powodują jej wyhamowanie, a następnie są konsekwencją pogorszenia koniunktury.

I odwrotnie, spadek stopy redyskontowej jest katalizatorem, który zwiększa przepływ środków. Umożliwia wzrost podaży weksli, które są następnie skupowane przez bank centralny.

W rezultacie rosną także rezerwy banków z tytułu wzmożonego obrotu, co powoduje zwiększony przepływ gotówki na rynku i wpływa na poprawę koniunktury gospodarczej.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24850 )
Array ( [docId] => 24850 )