Czy pracodawca może nam zabronić dodatkowej pracy

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 13-07-2012 r.

Kodeks pracy nie zawiera ogólnego zakazu dodatkowego zatrudnienia. Zdarza się jednak, że pracodawca próbuje w umowie o pracę zabronić pracownikowi wykonywania dodatkowej pracy. Warto wiedzieć czy taki zakaz jest skuteczny.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2009 r. (sygn. akt III PK 6/08) stwierdził, że dopuszczalne jest wprowadzenie w umowie o pracę ograniczenia podejmowania przez pracownika dodatkowego zatrudnienia (poprzez wprowadzenie odpowiedniego zakazu albo obowiązku uzyskania zgody pracodawcy na takie zatrudnienie), o ile takie ograniczenie ma uzasadnienie w rzeczywistym interesie zakładu pracy. Według Sądu Najwyższego ograniczenie takie wynika z obowiązku dbania o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.).

Niestety nie ma jednoznacznej recepty w jaki sposób oceniać czy interes zakładu pracy uzasadnia zakaz dodatkowego zatrudnienia. Ocena taka musi być dokonywana w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności rodzaj wykonywanej pracy, ale też rodzaj i wymiar czasu dodatkowego zatrudnienia.

Niezależnie od wyżej zaznaczonej sytuacji szereg przepisów dotyczących wykonywania pracy w konkretnych zawodach wprowadza ograniczenia w dodatkowym zatrudnieniu (m.in. dla kierowców, policjantów, nauczycieli akademickich).

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26728 )
Array ( [docId] => 26728 )